Hãng chuyên ngành Kiểm toán - Kế toán - Tài chính - Tư vấn thuế - Định giá, Với khách hàng: Thái độ vui vẻ - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thông tin bảo mật - Hợp tác lâu dài; Với cộng sự: Môi trường năng động - Tôn trọng khác biệt - Phát triển tài năng - Chia sẻ thành công

 
Hỏi - Đáp
Xin quý anh/ chị cho tôi hỏi điều 7 Thông báo hành nghề năm 2012 của Bộ tài chính có thông báo...
14/03/2013
Hướng dẫn ĐKHN kiểm toán năm 2012 nói trên là của Bộ Tài chính, do đó để biết chính xác câu trả lời, bạn nên hỏi trực tiếp Bộ Tài

Chi tiết »

Tôi có chứng chỉ kiểm toán viên từ năm 2009, hiện tôi đang làm việc tại một công ty kiểm toán A, đã tham gia đủ số giờ...
14/03/2013
Tại thời điểm này, Ban Tư vấn xin trả lời câu hỏi của bạn dựa trên cơ sở các văn bản hiện hành của Nhà nước và hướng dẫn của

Chi tiết »

Điều kiện làm Giám đốc Công ty kiểm toán là có Chứng chỉ kiểm toán viên và phải có thời gian công tác...
14/03/2013
Theo quy định hiện hành điều kiện làm Giám đốc như ở câu hỏi là có Chứng chỉ kiểm toán viên và phải có thời gian công tác thực tế...

Chi tiết »

Xin quý anh/ chị cho tôi hỏi: Một người vừa có chứng chỉ hành nghề kế toán vừa có chứng chỉ kiểm toán viên...
14/03/2013
Tại thời điểm bạn hỏi, theo các quy định tại Nghị định số 105/2004/NĐ-CP về kiểm toán độc lập và các Thông tư hướng dẫn các nghị...

Chi tiết »

Tôi đang học ôn thi lớp KTV năm 2011, xin hỏi: Tôi có Bằng tốt nghiệp Đại học trong đó ghi rõ “Năm tốt nghiệp 2007”...
14/03/2013
Căn cứ công văn số 11408/BTC-CĐKT ngày 28-08-2011 của Bộ Tài chính trả lời về vấn để nên trên, thì...

Chi tiết »

Trường hợp công ty lỗ nhiều ảnh hưởng đến hoạt động liên tục, thì vần đề này được trình bày trên đoạn lưu ý...
14/03/2013
Đoạn 30 và 31 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 570 về Hoạt động liên tục quy định...

Chi tiết »

Hiện tôi đang là kiểm toán viên có đăng ký hành nghề toàn thời gian tại một công ty kiểm toán...
14/03/2013
Tại thời điểm bạn hỏi, theo quy định hiện hành về kiểm toán độc lập chưa có quy định cụ thể về làm việc toàn thời gian tại một công

Chi tiết »

Căn cứ điểm 1.c Điều 21, Luật kiểm toán độc lập năm 2011: "Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc...
14/03/2013
Luật Kiểm toán độc lập được Quốc hội thông qua ngày 29/03/2011 đã quy định rõ tại Điều 5...

Chi tiết »

Công ty tôi muốn mua bảo hiểm nghề nghiệp trong lĩnh vực kiểm toán, nhưng hiện nay có quá ít doanh nghiệp Bảo hiểm có sản phẩm này...
14/03/2013
Nghị định 105/2004/NĐ-CP ngày 30/03/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập hiện hành cũng như Luật Kiểm toán...

Chi tiết »

Năm 2008 tôi có tham gia thi CPA tất cả các môn. Kết quả là tôi phải thi lại 3 môn năm 2009...
14/03/2013
Tại điều 8, Quyết định số 94/2007/QĐ-BTC ngày 16/11/2007 có quy định...

Chi tiết »

  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
------------------------------------------
Commit Our Best
 
.
 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AVICO
Tầng 6, tòa nhà HLT, số 23, ngách 37/2, ngõ 37 phố Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Tel: 043 7938 368, Fax: 043 7938 336, MSDN: 0105363716
© 2011 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Kiểm toán AVICO