Hãng chuyên ngành Kiểm toán - Kế toán - Tài chính - Tư vấn thuế - Định giá, Với khách hàng: Thái độ vui vẻ - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thông tin bảo mật - Hợp tác lâu dài; Với cộng sự: Môi trường năng động - Tôn trọng khác biệt - Phát triển tài năng - Chia sẻ thành công

 
Hỏi - Đáp
Công ty Kiểm toán của tôi không nằm trong danh sách doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán BCTC các tổ chức...
13/03/2013
Hiện nay, việc kiểm toán báo cáo vốn hoặc kiểm toán tăng vốn điều lệ không được đề cập trong các quy định hiện hành về kiểm toán...

Chi tiết »

Công ty chúng tôi là công ty 100% vốn ngước ngòai và có niên độ kế toán đầu tiên là 01/04/2008 đến 31/03/2009...
13/03/2013
Theo ý kiến của Ban Tư vấn, khoản chi phí quản lý từ tháng 02/2008 đến tháng 6/2009 cần được phân tách thành hai giai đoạn...

Chi tiết »

Doanh nghiệp tôi cổ phần theo NĐ 187. Thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là 30/06/2006...
13/03/2013
Để trả lời câu hỏi của bạn, bạn có thể xem quy định tại Điều 19 Nghị định 187/2004/NĐ-CP...

Chi tiết »

Trường hợp Phó Giám đốc của Công ty kiểm toán vừa mới có chứng chỉ CPA trong năm thì có được ký thay Giám đốc trong báo cáo kiểm toán hay không?
13/03/2013
Hiện tại Nhà nước chỉ quy định tiêu chuẩn, điều kiện của người làm Giám đốc công ty kiểm toán và tiêu chuẩn, điều kiện của kiểm toán viên ký

Chi tiết »

Quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp của công ty kiểm toán có được tính vào chi phí hợp lý hợp lệ khi tính thuế TNDN không?
13/03/2013
Tại thời điểm bạn hỏi, theo qui định tại điểm 5.3 Mục 5 Phần B Thông tư số 64/2004/TT-BTC ngày 29/06/2004...

Chi tiết »

Chuẩn mực 560 - Các sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ kế toán lập BCTC. Phát biểu như sau là đúng hay sai?
13/03/2013
Đoạn 09 chuẩn mực kiểm toán số 560 đã quy định:…

Chi tiết »

Tôi đã có bằng KTV và đăng ký hành nghề KTV rồi...
13/03/2013
1/ Bạn đã đăng ký hành nghề ở một công ty kiểm toán, Pháp luật không cấm bạn không được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán ở công ty

Chi tiết »

Kiểm toán viên được ký hợp đồng lao động bán thời gian tại công ty kiểm toán khác nếu được sự đồng ý...
13/03/2013
Theo chúng tôi, thì không có quy định nào cho phép bạn được ký hợp đồng lao động với 2 công ty kiểm toán...

Chi tiết »

Theo Thông tư liên tịch số 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 07 tháng 02 năm 2005, thì...
13/03/2013
Hiện tại chưa có văn bản nào thừa nhận nhưng qua thực tế giải quyết công việc thì Bộ Tài chính đã công nhận chứng chỉ của các nước lớn

Chi tiết »

Báo cáo kiểm toán có cần thiết đính kèm theo “Báo cáo của Ban Giám đốc” không? Nếu có, xin cho biết lý do?
13/03/2013
1/ Theo quy định hiện hành của Việt Nam thì chưa bắt buộc có “Báo cáo của Ban Giám đốc”...

Chi tiết »

  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
------------------------------------------
Commit Our Best
 
.
 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AVICO
Tầng 6, tòa nhà HLT, số 23, ngách 37/2, ngõ 37 phố Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Tel: 043 7938 368, Fax: 043 7938 336, MSDN: 0105363716
© 2011 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Kiểm toán AVICO