Hãng chuyên ngành Kiểm toán - Kế toán - Tài chính - Tư vấn thuế - Định giá, Với khách hàng: Thái độ vui vẻ - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thông tin bảo mật - Hợp tác lâu dài; Với cộng sự: Môi trường năng động - Tôn trọng khác biệt - Phát triển tài năng - Chia sẻ thành công

 
Pháp luật Tài chính
Công ty HACOFOOD là công ty TNHH 2 thành viên, chúng tôi sẽ dự định chuyển thành công ty cổ phần, xin hỏi phương án chuyển đổi của chúng tôi như sau thì có phù hợp với các qui định pháp luật hiện hành
18/12/2012
Công ty TNHH 2 thành viên chuyển thành công ty cổ phần nếu sở hữu lợi ích của các thành viên  nay chuyển thành cổ đông không thay đổi...

Chi tiết »

Các khoản tiền thưởng nhân ngày lễ (30/04, 02/09) cho công nhân viên được hạch toán như thế nào trong khi doanh nghiệp mới thành lập, chưa có lãi để trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi?
18/12/2012
Các khoản tiền thưởng nhân ngày lễ (30/04, 02/09) cho công nhân viên được hạch toán theo chính sách tài chính, kế toán của công ty...

Chi tiết »

Công ty Nhà nước nay đã xác định giá trị DN vào tháng 6/2006. Đến thời điểm tháng 6/7/2007 thì chính thức chuyển sang Công ty cổ phần...
18/12/2012
Theo quy định công ty phải trích lập dự phòng các khoản giam giá hàng tồn kho, và đánh giá lại chênh lệch tỷ giá cho các khoản...

Chi tiết »

DN tôi chính thức chuyển thành Công ty CP do chuyển từ DN Nhà nước sang. Vậy cho tôi xin hỏi, 6 tháng đầu năm 2007...
18/12/2012
Trích lập quỹ dự phòng mất việc làm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 82/2003/TT-BTC. Trong 6 tháng đầu năm 2007...

Chi tiết »

Khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, Công ty có phát sinh lợi thế kinh doanh và hạch toán vào TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn...
18/12/2012
Lợi thế kinh doanh và hạch toán vào TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn. Thời điểm phân bổ "Giá trị lợi thế kinh doanh" là  thời điểm công

Chi tiết »

Công ty tôi là doanh nghiệp nhà nước chuyển sang công ty cổ phần vào ngày 01/01/2006 (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp ngày 01/01/2006)...
18/12/2012
Tại thời điểm công ty nhà nước chính thức chuyển sang công ty cổ phần hoạt động theo luật doanh nghiệp...

Chi tiết »

Là Doanh nghiệp Nhà nước Chuyển đổi thành công ty Cổ phần (51% vốn Nhà Nước).Cổ phiếu phát hành lần đầu ra công chúng mệnh giá ...
18/12/2012
Trước đây, cổ phiếu của công ty phát hành ra công chúng với mệnh giá 100.000 đồng, nhưng hiện nay các công ty cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng...

Chi tiết »

Số tiền thu về cổ phần hóa ở Tổng Công ty, Tập đoàn kinh tế Nhà nước thì hạch toán như thế nào. Số tiền đó có phải chuyển về Quỹ tập trung ở Tổng Công ty Kinh doanh vốn nhà nước không?
18/12/2012
Tiền thu về bán phần vốn nhà nước theo hình thức cổ phần hoá tại các doanh nghiệp thuộc tổng công ty được sử dụng để thanh toán...

Chi tiết »

Công ty chúng tôi đang thực hiện dịch vụ xác định GTDN tại thời điểm 30/6/2007 cho công ty chứng khoán với ngành nghề kinh doanh...
17/12/2012
Công ty kinh doanh chứng khoán là công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, nếu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn nhà nước bình

Chi tiết »

Công ty chúng tôi đang thực hiện dịch vụ xác định GTDN tại thời điểm 30/6/2007 cho công ty chứng khoán để cổ phần hoá...
17/12/2012
Công ty chúng khoán là công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, nếu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn nhà nước bình quân 5...

Chi tiết »

  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
------------------------------------------
Commit Our Best
 
.
 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AVICO

Tel: 0243 7938 368, Fax: 0243 7938 368
© 2011 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Kiểm toán AVICO