Hãng chuyên ngành Kiểm toán - Kế toán - Tài chính - Tư vấn thuế - Định giá, Với khách hàng: Thái độ vui vẻ - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thông tin bảo mật - Hợp tác lâu dài; Với cộng sự: Môi trường năng động - Tôn trọng khác biệt - Phát triển tài năng - Chia sẻ thành công

 
Pháp luật Tài chính
Giám đốc công ty (DNNN, công ty TNHH, công ty cổ phần...) có được quyền tự chủ, tự ký duyệt đồng ý cho mình được chi không?
17/12/2012
Theo công văn số 11741/BTC-TCDN ngày 31/08/2007 của Bộ Tài chính thì Giám đốc công ty cổ phần do Hội đồng quản trị...

Chi tiết »

Doanh nghiệp tôi mua một chiếc ôtô Toyota 4 chỗ ngồi. Do vay ngân hàng nên DN tôi muốn khấu hao nhanh trong 2 năm để có tiền trả nợ. Xin hỏi như vậy có được không?
17/12/2012
Ngày 12/12/2003 tại Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC Bộ Tài chính đã ban hành chế độ kế toán quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ...

Chi tiết »

Số tiền thu về cổ phần hóa ở Tổng Công ty, Tập đoàn kinh tế Nhà nước thì hạch toán như thế nào. Số tiền đó có phải chuyển về Quỹ tập trung ở Tổng Công ty Kinh doanh vốn nhà nước không?
17/12/2012
Theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước...

Chi tiết »

Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần đã quyết định sử dụng thặng dư vốn cổ phần để bù lỗ các năm trước!
17/12/2012
Thặng dư vốn của công ty cổ phần là chênh lệch giữa mệnh giá và giá thực tế phát hành của cổ phiếu. Hiện tại, chưa có chế độ...

Chi tiết »

Đối với Doanh nghiệp Nhà nước có kết qủa kinh doanh lỗ 2 năm 2005 và 2006, đầu năm 2006, DN có xây dựng đơn giá tiền lương...
17/12/2012
Theo quy định chế độ tiền lương hiện hành, công ty có trách nhiệm xây dựng Quỹ lương kế hoạch và quyết toán Quỹ lương thực nhiện...

Chi tiết »

Công ty Vận tải A là doanh nghiệp Nhà Nước được cổ phần hóa và chuyển sang công ty cổ phần từ ngày 01/05/2006....
17/12/2012
Hiện nay Bộ Tài chính đang nghiên cứu để có hướng dẫn cụ thể hơn về thời điểm trích quỹ đối với công ty đã và đang chuyển đổi...

Chi tiết »

Phần lợi nhuận sau thuế có được từ ưu đãi thuế của công ty cổ phần (Nhà nước nắm giữ 51% cổ phần) có phải đưa toàn bộ vào quỹ đầu tư phát triển không?
17/12/2012
Theo quy định tại Thông tư số 19/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính, phần lợi nhuận sau thuế có được từ ưu đãi thuế là nguồn để bổ sung vốn...

Chi tiết »

Hiện nay có quy định nào về hướng dẫn xây dựng tổng quỹ lương và đơn giá tiền lương trong công ty cổ phần, công ty hợp danh...
17/12/2012
Việc xây dựng tổng quỹ lương và đơn giá tiền lương trong công ty cổ phần,  công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên...

Chi tiết »

Công ty A được chuyển từ Doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần, nhà nước nắm giữ 51%. Khi bàn giao vốn thì phần vốn nhà nước nhỏ hơn 51%...
17/12/2012
Với tỷ lệ 51% vốn, quy ra số lượng cổ phiếu với mệnh giá 100.000 thì có thể bỏ số lẻ hoặc làm tròn số....

Chi tiết »

Một doanh nghiệp Nhà nước đã thực hiện cổ phần hóa và chính thức chuyển thành công ty cổ phần kể từ ngày 01/4/2006.
17/12/2012
Quỹ lương thực hiện do Tổng công ty xác định lại  thấp hơn quỹ lương công ty đã quyết toán năm 2005 và các khoản chi phí bị xuất toán...

Chi tiết »

  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
------------------------------------------
Commit Our Best
 
.
 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AVICO

Tel: 0243 7938 368, Fax: 0243 7938 368
© 2011 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Kiểm toán AVICO