Hãng chuyên ngành Kiểm toán - Kế toán - Tài chính - Tư vấn thuế - Định giá, Với khách hàng: Thái độ vui vẻ - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thông tin bảo mật - Hợp tác lâu dài; Với cộng sự: Môi trường năng động - Tôn trọng khác biệt - Phát triển tài năng - Chia sẻ thành công

 
Pháp luật Tài chính
Công ty A là Công ty 100% vốn nước ngoài, đăng ký vốn điều lệ là 100 triệu USD. Tuy nhiên, đến 31/12/2006 Công ty mới chỉ góp được 70% vốn điều lệ...
17/12/2012
Theo thông lệ, lợi nhuận sau thuế là môt nguồn để bổ sung vốn điều lệ. Tuy nhiên, việc xem xét công ty có thể dùng lợi nhuận để góp...

Chi tiết »

Khoản thặng dư trong việc bán cổ phần lần đầu của các Công ty Nhà nước cổ phần hoá có phải nộp về cho nhà nước không hay được gửi lại để sau này bổ sung vốn.
17/12/2012
Theo quy định hiện hành, khoản thặng dư trong việc bán cổ phần lần đầu của các Công ty Nhà nước cổ phần hoá  phải nộp...

Chi tiết »

Một Công ty 100% vốn nước ngoài có vốn góp điều lệ còn thiếu. Trong đó, phần góp còn thiếu đó là của ông Tổng Giám đốc đang điều hành công ty tại Việt Nam...
17/12/2012
Luật doanh nghiệp năm (2005) không quy định nhà đầu tư nước ngoài phải chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam để góp vốn...

Chi tiết »

Công ty TNHH tăng vốn điều lệ 2 tỷ đồng (đã có giấy phép kinh doanh và hạn nộp vốn góp là 31/10/2006). Nhưng đến nay thành viên mới chỉ góp 1 tỷ...
17/12/2012
Vốn góp của các thành viên góp vốn vào công ty được ghi Nợ TK 111, 112/Có TK 411 theo số vốn thực góp...

Chi tiết »

Sau khi nghiên cứu câu hỏi và trả lời của câu số 04 trang web của AVICO về ghi nhận "Nợ phải thu vốn góp điều lệ”...
17/12/2012
Phần nợ phải thu về số vốn chưa góp đủ của các thành viên góp vốn được phản ánh trên sổ kế toán chi tiết. Doanh nghiệp phải mở sổ

Chi tiết »

Tôi nghe nói khoản kinh phí do doanh nghiệp nộp lên Tổng công ty được Tổng công ty hạch toán như một khoản doanh thu của Tổng công ty có đúng không? Cụ thể qui định như thế nào?
17/12/2012
Đúng như bạn đã nghe nói, theo quy định của Điều 40 Quy chế quản lý tài chính công ty Nhà nước và quản lý vốn Nhà nước...

Chi tiết »

Theo NĐ199/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004, tại phần đ, điểm 1, điều 27, mục 4 về phân phối lợi nhuận có ghi: Số còn lại sau khi lập các quỹ quy định tại điểm a, b, c, d ...
17/12/2012
Khoản 2, mục D, Chương II Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29/4/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Quy chế quản lý tài chính công ty...

Chi tiết »

Xử lý chênh lệch do đánh giá lại giá trị đầu tư của công ty mẹ vào công ty con khi hợp nhất báo cáo tài chính của tập đoàn như thế nào?
17/12/2012
Khi đánh giá lại vốn đầu tư vào công ty con có phát sinh chênh lệch, thì số chênh lệch tăng này công ty mẹ sẽ hạch toán...

Chi tiết »

Về việc ghi nhận “Nợ phải thu góp vốn điều lệ”...
17/12/2012
Theo Chế độ kế toán ban hành tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính ...

Chi tiết »

Trường hợp công ty giảm giá bán hàng khi khách hàng nhận hàng hoá trước thời hạn quy định trong hợp đồng và trong trường hợp hàng bán không đạt chất lượng...
17/12/2012
Giảm giá hàng bán đối với trường hợp đã xuất bán và bên bán đã lập hoá đơn GTGT thì bên mua và bên bán phải lập biên bản...

Chi tiết »

  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
------------------------------------------
Commit Our Best
 
.
 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AVICO

Tel: 0243 7938 368, Fax: 0243 7938 368
© 2011 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Kiểm toán AVICO