Hãng chuyên ngành Kiểm toán - Kế toán - Tài chính - Tư vấn thuế - Định giá, Với khách hàng: Thái độ vui vẻ - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thông tin bảo mật - Hợp tác lâu dài; Với cộng sự: Môi trường năng động - Tôn trọng khác biệt - Phát triển tài năng - Chia sẻ thành công

 
KẾ TOÁN
Thông báo nâng cấp phần mềm HTKK 3.1.5
Nâng cao chất lượng BCTC: Cần sự chung tay của các bên
Mọi con đường dẫn tới kế toán theo giá trị hợp lý
Quyết toán thuế thu nhập DN theo quy định hiện hành đối với việc hạch toán kế toán
Phép biện chứng duy vật trong nguyên lý kế toán
Giải pháp đưa kế toán và kiểm toán Việt Nam ngang tầm khu vực quốc tế
Tăng cường công tác đăng ký và quản lý hành nghề kế toán
Kế toán theo cơ sở dồn tích và quản trị lợi nhuận của doanh nghiệp
  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
------------------------------------------
Commit Our Best
 
.
 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AVICO

Tel: 0243 7938 368, Fax: 0243 7938 368
© 2011 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Kiểm toán AVICO