Hãng chuyên ngành Kiểm toán - Kế toán - Tài chính - Tư vấn thuế - Định giá, Với khách hàng: Thái độ vui vẻ - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thông tin bảo mật - Hợp tác lâu dài; Với cộng sự: Môi trường năng động - Tôn trọng khác biệt - Phát triển tài năng - Chia sẻ thành công

 
Pháp luật Thuế
Thời điểm tính phạt chậm nộp như thế nào?
18/12/2012
Bộ Tài chính nhận được công văn số 1088/CV-Noble ngày 18/11/2011 của Công ty TNHH Noble (Việt Nam)...

Chi tiết »

Thuế NK đối với dự án đầu tư chậm tiến độ như thế nào?
18/12/2012
Trả lời công văn số 1212-2/2011/CV-MK ngày 12/12/2011, công văn số 2812/2011/CV-MK ngày 28/12/2011...

Chi tiết »

Thuế GTGT đối với khoản trả chậm, trả góp như thế nào?
18/12/2012
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8312/CT-PC ngày 30/09/2011, công văn số 6988/CT-PC ngày 22/8/2011 của Cục thuế...

Chi tiết »

Thuế GTGT đối với phụ tùng máy bay nhập khẩu như thế nào?
18/12/2012
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1885/JPA-TCKT ngày 6/12/2011 của Công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines...

Chi tiết »

Xử lý vướng mắc C/O mẫu E như thế nào?
18/12/2012
Trả lời công văn số 03/CV-KLP ngày 10/02/2012 của Công ty trình bày vướng mắc liên quan đến C/O mẫu E số tham chiếu...

Chi tiết »

Chuyển đổi từ loại hình sản xuất để xuất khẩu sang loại hình gia công như thế nào?
18/12/2012
Trả lời công văn số 323/HQHCM-GSQL nggày 9/2/2012 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc đề nghị chuyển đổi...

Chi tiết »

Chính sách thuế đối với chuyển nhượng hợp đồng và tài sản liên quan như thế nào?
18/12/2012
Trả lời công văn số 20997/CT-HTr ngày 22/8/2011 của Cục thuế thành phố Hà Nội về chuyển nhượng hợp đồng và tài sản liên quan...

Chi tiết »

Thuế GTGT đối với chuyển nhượng phần vốn góp như thế nào?
18/12/2012
Trả lời công văn số 22543/CT-HTr ngày 14/09/2011, của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc thuế GTGT đối với chuyển nhượng...

Chi tiết »

Xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn như thế nào?
18/12/2012
Trả lời công văn số 6840/CT-AC ngày 28/12/2011 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn...

Chi tiết »

Hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT như thế nào?
18/12/2012
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/CV-HTX ngày 11/01/2012 của HTX Dịch vụ điện Tân Thành đề nghị được khấu trừ thuế GTGT...

Chi tiết »

  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
------------------------------------------
Commit Our Best
 
.
 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AVICO

Tel: 0243 7938 368, Fax: 0243 7938 368
© 2011 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Kiểm toán AVICO