Hãng chuyên ngành Kiểm toán - Kế toán - Tài chính - Tư vấn thuế - Định giá, Với khách hàng: Thái độ vui vẻ - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thông tin bảo mật - Hợp tác lâu dài; Với cộng sự: Môi trường năng động - Tôn trọng khác biệt - Phát triển tài năng - Chia sẻ thành công

 
Pháp luật Kiểm toán
TÓM TẮT NỘI DUNG THÔNG TƯ SỐ 04/2014/TT-BTC NGÀY 02/01/2014 VỀ QUY TRÌNH THẨM TRA QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
11/03/2014
Quy định thẩm tra quyết toán đối với các dự án, hạng mục hoàn thành sử dụng nguồn vốn đầu tư từ Ngân sách nhà nước;

Chi tiết »

Trong báo cáo quyết toán vốn có giá trị quyết toán là 30 tỷ, có 1 phần nhỏ chi phí chưa thực hiện có giá trị là 100 triệu...
14/03/2013
Về nguyên tắc, chi phí đầu tư chỉ được ghi nhận khi chi phí thực tế đã phát sinh (có đủ hồ sơ chứng từ hợp lý và hợp lệ)...

Chi tiết »

- Dự án này quá trình đầu tư có phát sinh hạng mục đường dây 35kv và trạm biến áp...
14/03/2013
Cả hai ý hỏi về bản chất đều xoay quanh vấn đề thanh quyết toán khối lượng công trình do chủ đầu tư ký hợp đồng...

Chi tiết »

Em có điểm chưa rõ nhờ Anh/ Chị giải thích về mẫu 08 trong phần phụ lục Chuẩn mực kiểm toán 510...
14/03/2013
Bạn cần tham khảo các quy định trong Dự thảo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 710 để hiểu được yêu cầu của báo cáo kiểm toán...

Chi tiết »

Vấn đề thứ nhất: Về việc quyết toán vốn đầu tư hoàn thành theo hướng dẫn tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC...
14/03/2013
+ Vấn đề thứ nhất: “giá trị quyết toán vốn đầu tư cuối cùng có bao gồm thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hay không” ?...

Chi tiết »

Tôi vừa tốt nghiệp một trường ĐH tại Mỹ chuyên ngành kế toán. Hiện tôi đang tham dự kỳ thi CPA Mỹ...
14/03/2013
Theo Nghị định 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của chính phủ các văn bản hướng dẫn và thực tế từ năm 1999 đến 2011...

Chi tiết »

Tôi đang học cập nhật kiến thức KTV hàng năm do hội VACPA tổ chức. Đã học được 16h...
14/03/2013
[ Tại Điểm 1, Điều 1, Quyết định số 47/2005/QĐ-BTC ngày 14/07/2005 về việc...

Chi tiết »

Quyết định số 100/2007/QĐ-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính quy định "Tổ chức tư vấn định giá không được thực hiện cung cấp...
14/03/2013
Công ty Kiểm toán B đang thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính cho doanh nghiệp A thì không được thực hiện dịch vụ tư vấn xác...

Chi tiết »

DN áp dụng theo Thông tư 130- 2008/TT-BTC khi tính thuế TNDN nhưng KTV vào là năm 2011...
14/03/2013
Trước hết bạn cần phải phân biệt doanh thu kế toán và doanh thu tính thuế. Khi ghi nhận doanh thu vào sổ kế toán thì bạn cần phải...

Chi tiết »

Thời hạn nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán đối với các doanh nghiệp FDI là bao nhiêu ngày sau ngày 31/3?
14/03/2013
Theo quy định tại mục 8.2 “Phần thứ 2 - Hệ thống Báo cáo Tài chính” của quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006...

Chi tiết »

  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
------------------------------------------
Commit Our Best
 
.
 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AVICO

Tel: 0243 7938 368, Fax: 0243 7938 368
© 2011 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Kiểm toán AVICO