Hãng chuyên ngành Kiểm toán - Kế toán - Tài chính - Tư vấn thuế - Định giá, Với khách hàng: Thái độ vui vẻ - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thông tin bảo mật - Hợp tác lâu dài; Với cộng sự: Môi trường năng động - Tôn trọng khác biệt - Phát triển tài năng - Chia sẻ thành công

 
KIỂM TOÁN
TÍNH CHUYÊN NGHIỆP CỦA KIỂM TOÁN VIÊN
37 Chuẩn mực kiểm toán mới áp dụng từ ngày 01/01/2013
Lợi ích của kiểm toán độc lập
Nhiều điểm mới trong năm 2012
Phê duyệt chiến lược kế toán - kiểm toán
Xử phạt vi phạm hành chính đối với Kiểm toán viên Nguyễn Diệu Trang và Kiểm toán viên Tô Đình Hoài
Lợi ích của Kiểm toán độc lập vai trò và trách nhiệm của các bên
Cả đời si mê nghề nghiệp kế toán, kiểm toán
11 công ty Kiểm toán bị phê bình
Kết quả Kiểm soát chất lượng các Công ty kiểm toán năm 2011
  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
------------------------------------------
Commit Our Best
 
.
 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AVICO

Tel: 0243 7938 368, Fax: 0243 7938 368
© 2011 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Kiểm toán AVICO