Hãng chuyên ngành Kiểm toán - Kế toán - Tài chính - Tư vấn thuế - Định giá, Với khách hàng: Thái độ vui vẻ - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thông tin bảo mật - Hợp tác lâu dài; Với cộng sự: Môi trường năng động - Tôn trọng khác biệt - Phát triển tài năng - Chia sẻ thành công

 
Tài liệu
Công văn 322/UBCK-QLPH ngày 04/02/2012 [VBPL] Công văn hướng dẫn một số vướng mắc trong xử lý kế toán, kiểm toán BCTC
12/02/2012
Công văn 322/UBCK-QLPH ngày 04/02/2012

Chi tiết »

Tài liệu về chi phí hợp lý hợp lệ ủa [VBPL] Một số văn bản về Thuế
11/01/2012
Tài liệu về chi phí hợp lý hợp lệ ủa thuế TNDN và một số lưu ý về thuế GTGT; Hướng dẫn luật quản lý thuế 2011

Chi tiết »

Ebook 
được 
biên soạn nhằm phục 
vụ trong lĩnh vực [Ebook] Tài chính - Kế toán - Thuế - Chứng khoán - Chi phí, tài chính - Các quy định khác và Các tài liệu do VACPA ban hành
24/11/2011
Ebook được biên soạn nhằm phục vụ trong lĩnh vực Tài chính - Kế toán - Thuế - Chứng khoán - Chi phí, tài chính - Các quy định khác và Các

Chi tiết »

  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
------------------------------------------
Commit Our Best
 
.
 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AVICO

Tel: 0243 7938 368, Fax: 0243 7938 368
© 2011 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Kiểm toán AVICO