Hãng chuyên ngành Kiểm toán - Kế toán - Tài chính - Tư vấn thuế - Định giá, Với khách hàng: Thái độ vui vẻ - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thông tin bảo mật - Hợp tác lâu dài; Với cộng sự: Môi trường năng động - Tôn trọng khác biệt - Phát triển tài năng - Chia sẻ thành công

 
Bản tin văn bản tháng 10/2011

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AVICO
Hãng chuyên ngành kiểm toán, kế toán, tư vấn thuế và định giá

 


 

Trong số này gồm:

-          Từ 30/11: Gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động

-          Giảm thuế TNDN năm 2011

-          Giảm thuế TNCN năm 2011, 2012

-          Nghị định của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

-          Thông tư 138/2011/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ xung chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

-          Hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 1/10/2011

Từ 30/11: Gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động ­­­

 

 

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Theo đó, gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011 trong thời gian một năm, kể từ ngày đến thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế của DN sử dụng nhiều lao động, hợp tác xã có thu nhập từ hoạt động sản xuất, gia công, chế biến nông sản, laâ sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử và từ hoạt động thi công, xây dựng, lắp đặt công trình hạ tầng KT-XH. Trong đó, DN sử dụng nhiều lao động là DN có tổng số lao động sử dụng thường xuyên bình quân năm 2011 trên 300 người, không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng.

Số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn là số thuế phải nộp tạm tính hàng quý và số thuế còn phải nộp theo quyết toán thuế năm 2011. DN, hợp tác xã phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động được gia hạn nộp thuế.

Doanh nghiệp, hợp tác xã phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động được gia hạn nộp thuế theo quy định. Trường hợp không xác định được số thuế thu nhập doanh nghiệp của các hoạt động được gia hạn nộp thuế thì thu nhập để tính số thuế được gia hạn xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa doanh thu của hoạt động được gia hạn nộp thuế với tổng doanh thu của doanh nghiệp. Trường hợp chưa xác định được tỷ lệ phần trăm (%) giữa doanh thu của hoạt động được gia hạn nộp thuế với tổng doanh thu thì DN, hợp tác xã tự xác định tỷ lệ phần trăm (%) tạm tính và điều chỉnh theo thực tế khi quyết toán thuế năm 2011.

Cũng theo Quyết định, thời gian gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định như sau: Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý I/2011 chậm nhất đến ngày 30/4/2012; Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý II/2011 chậm nhất đến ngày 30/7/2012; Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý III/2011 chậm nhất đến ngày 30/10/2012; Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý IV/2011 và số thuế phải nộp theo quyết toán năm 2011 không quá ngày 31/3/2013.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/11/2011./.

Giảm Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”)

Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2011 đối với:

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng không bao gồm:

-          Doanh nghiệp có thu nhập từ kinh doanh xổ số, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và thu nhập từ sản xuất hàng hóa dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;

-          Doanh nghiệp nhỏ và vừa được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc các Tập đoàn kinh tế và;

-          Doanh nghiệp nhỏ và vừa là các công ty tổ chức theo mô hình công ty mẹ -con mà công ty mẹ không phải là doanh nghiệp nhỏ và vừa nắm giữ trên 50% vốn chủ sở hữu của công ty con.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại điểm này là doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí về tổng nguồn vốn kinh doanh (tương đương tổng tài sản) hoặc tổng số lao động theo Quy định tại Nghị định số 56/2009/NĐ-CP.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải có số lao động không vượt quá 300 lao động đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp và xây dựng, hoặc không vượt quá 100 lao động đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ.

Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, bao gồm:

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may và da giày, linh kiện điện tử và xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội và có số lao động bình quân trên 300 lao động trong năm 2011 (không kể số lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng).

Hệ thống mã ngành của các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực trên căn cứ theo quy định tại Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành theo Quyết định số 10/2007/QD-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính Phủ.

Điều kiện áp dụng giảm thuế TNDN:

-          Doanh nghiệp được giảm thuế là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế theo kê khai;

-          Doanh nghiệp phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt đông sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi giảm thuế TNDN. Trường hợp doanh nghiệp không xác định được số thuế thu nhập doanh nghiệp của các hoạt động được giảm thuế thì thu nhập để tính số thuế được giảm thuế được xác định theo tỷ lệ % giữa doanh thu của hoạt động được giảm thuế với tổng doanh thu của doanh nghiệp năm 2011.

-          Doanh nghiệp thành lập mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 chưa xác định được tỷ lệ doanh thu của hoạt động được giảm thuế trên tổng doanh thu thì xác định tỷ lệ tạm tính và thông báo với cơ quan thuế tại thời điểm tạm tính nộp và sẽ điều chỉnh lại theo thực tế khi quyết toán năm.

Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”)

-          Từ ngày 1/8/2011 đến hết ngày 31/12/2011, miễn thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân ở mức thuế suất lũy tiến 5% (cụ thể là có mức thu nhập tính thuế đến 5 triệu đồng/tháng). Cá nhân được lựa chọn cách xác định số thuế được miễn dựa trên số thuế phải nộp bình quân trong 12 tháng của năm 2011 hoặc trong 05 tháng từ ngày 1/8 đến 31/12/2011.

Cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân ở mức 10% trở lên không thuộc đối tượng được miễn thuế;

Giảm 50% số thuế TNCN đối với hoạt đông chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân từ ngày 1/8/2011 đến ngày 31/12/2012 ;

-          Từ ngày 1/8/2011 đến ngày 31/12/2012, miễn thuế TNCN đối với cổ tức được chia cho cá nhân, không bao gồm cổ tức được chia từ các ngân hàng cổ phần, quỹ đầu tư tài chính và các tổ chức tín dụng. Thu nhập từ cổ tức được miễn thuế bao gồm cả cổ tức được chia của năm 2012 nhưng thực nhận sau ngày 31 tháng 12 năm 2012.

Nghị định của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (17/10/2011) 
Ngày 14/10/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2011/NĐ-CP quy định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam và phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp là công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn.

Theo quy định của Nghị định này, trái phiếu doanh nghiệp là loại chứng khoán nợ do doanh nghiệp phát hành, xác nhận nghĩa vụ trả gốc, lãi và các nghĩa vụ khác của doanh nghiệp đối với chủ sở hữu trái phiếu.

Mục đích phát hành trái phiếu nhằm thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp; tăng quy mô vốn hoạt động và cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp.

Nghị định quy định các nguyên tắc phát hành trái phiếu doanh nghiệp được thực hiện như sau:  (1) Doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo nguyên tắc tự vay, tự trả và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn; (2) Các hoạt động phát hành trái phiếu phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; (3) Việc phát hành trái phiếu để cơ cấu lại nợ phải đảm bảo nguyên tắc không phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế để cơ cấu lại nợ bằng đồng Việt Nam; (4) Đối với phát hành trái phiếu để đầu tư cho các chương trình, dự án, doanh nghiệp phát hành phải đảm bảo duy trì tỷ lệ vốn chủ sở hữu tối thiểu là 20% trong tổng mức đầu tư của chương trình, dự án; (5) Đối với trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế, ngoài việc tuân thủ quy định của Nghị định này còn phải tuân thủ quy định của pháp luật về vay và trả nợ nước ngoài.

Doanh nghiệp được phát hành 2 loại hình trái phiếu là trái phiếu chuyển đổi (do công ty cổ phần và công ty TNHH phát hành) và trái phiếu không chuyển đổi (do công ty cổ phần phát hành).  Trái phiếu doanh nghiệp có kỳ hạn từ 1 năm trở  lên. Doanh nghiệp phát hành quyết định kỳ hạn trái phiếu trên cơ sở nhu cầu sử dụng vốn và công bố tại phương án phát hành. Mệnh giá  tối thiểu của trái phiếu trong nước là 100.000 đồng, các mệnh giá khác là bội số của 100.000 đồng. Đối với trái phiếu phát hành tại thị trường trong nước thì đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu là đồng Việt Nam, còn trái phiếu phát hành ra  thị trường quốc tế thì đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu là ngoại tệ tự do chuyển đổi.

Khi phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế, doanh nghiệp phát hành xây dựng phương án phát hành trái phiếu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận theo quy định. Phương án phát hành trái phiếu phải có dự kiến đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu, dự kiến nhà bảo lãnh phát hành, tư vấn pháp lý, các đại lý liên quan, kế hoạch bố trí nguồn vốn, phương thức thanh toán gốc, lãi và xử lý các rủi ro tài chính…

Doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế phải làm thủ tục xác nhận và đăng ký khoản vay thương mại nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đối với doanh nghiệp nhà nước, ngoài việc tuân thủ các quy định tại Nghị định này, phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế phải được chủ sở hữu thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận.

Mặt khác, việc phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, ngoài việc tuân thủ quy định của Nghị định này, phải thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành liên quan. Trường hợp quy định của chuyên ngành khác với quy định tại Nghị định này, doanh nghiệp phát hành trái phiếu thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Doanh nghiệp phát hành chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc huy động vốn qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp, phân bổ, quản lý và sử dụng vốn phát hành từ trái phiếu đúng mục đích, có hiệu quả theo phương án phát hành trái phiếu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn và bảo đảm việc thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) cho chủ sở hữu; đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về đăng ký phát hành, công bố thông tin và chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể  từ ngày 1/12/2011.

Thông tư 138/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa (Thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán)

Ngày 4/10/2011, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 138/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, doanh nghiệp thu, chi chủ yếu bằng ngoại tệ được quyết định lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán và chịu trách nhiệm về quyết định đó trước pháp luật, thay vì quy định cũ phải ghi theo nguyên tệ và đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái thực tế. Tuy nhiên, khi Báo cáo tài chính theo đơn vị tiền tệ trong kế toán (ngoại tệ), còn phải quy đổi báo cáo tài chính sang VND khi nộp cho cơ quan quản lý Nhà nước.

Kiểm toán báo cáo tài chính trong trường hợp sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là ngoại tệ được kiểm toán theo chế độ quy định hiện hành. Báo cáo tài chính lập theo đơn vị tiền tệ trong kế toán là ngoại tệ khi quy đổi ra Việt Nam đồng không bắt buộc phải kiểm toán mà chỉ cần có ý kiến xác nhận của kiểm toán về tỷ giá quy đổi và tính chính xác của việc quy đổi.

Việc thay đổi từ một đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán này sang một đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán khác chỉ được thực hiện tại thời điểm bắt đầu niên độ kế toán mới, và phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc niên độ kế toán.

Ngoài ra trong thông tư còn hướng dẫn sửa đổi, bổ xung “Hệ thống tài khoản kế toán” và “Hệ thống báo cáo tài chính”, “Chế độ sổ kế toán”.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012.

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011

Ngày 20 tháng 10 năm 2011, Bộ xây dựng đã ra công văn số 1730/BXD-KTXD về hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP.

Theo đó, Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh đơn giá, dự toán xây dựng công trình, dự toán chi phí khảo sát xây dựng, giá hợp đồng và một số chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011 như sau:

Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình:

-          Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì việc điều chỉnh dự toán công trình do Chủ đầu tư thực hiện nhưng không được vượt tổng mức đầu tư phê duyệt.

-          Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành, Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng trên cơ sở điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công (phần nhân công) theo mức lương tối thiểu mới đối với những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ ngày 01/10/2011. Nếu dự toán công trình điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

-          Đối với các bộ đơn giá xây dựng công trình do địa phương, Bộ chuyên ngành công bố, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng, các Bộ hướng dẫn việc điều chỉnh đơn giá nhân công, máy thi công theo mức lương tối thiểu từ ngày 01/10/2011.

Điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát: Chi phí nhân công trong dự toán khảo sát xây dựng cũng được điều chỉnh theo nguyên tắc điều chỉnh dự toán công trình nêu trên.

Một số chi phí khác tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán xây dựng công trình được tính theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng thực hiện hoàn thành từ ngày 01/10/2011 thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của nhà nước có liên quan.

 

Trụ sở chính tại Hà Nội:

Địa chỉ: sô 66 tô 18 Phương Nghia Đô, Quân Câu Giây, TP Hà Nội

ĐT/Fax: 04.3791 2524

Hotline: 0913 541 929; 0936 729 889; 0984 917 170

Văn phòng tại Miền Nam:

Số 96/82 đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Văn phòng Nghệ An:

Số 122 Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh, Nghệ An.

Liên hệ: Ông Lê Đình Hùng

ĐT: 0915433766

Ông Vũ Phi Long

ĐT: 0973709688

Tin tức khác

  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
------------------------------------------
Commit Our Best
 
.
 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AVICO
Tầng 6, tòa nhà HLT, số 23, ngách 37/2, ngõ 37 phố Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Tel: 043 7938 368, Fax: 043 7938 336, MSDN: 0105363716
© 2011 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Kiểm toán AVICO