Hãng chuyên ngành Kiểm toán - Kế toán - Tài chính - Tư vấn thuế - Định giá, Với khách hàng: Thái độ vui vẻ - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thông tin bảo mật - Hợp tác lâu dài; Với cộng sự: Môi trường năng động - Tôn trọng khác biệt - Phát triển tài năng - Chia sẻ thành công

 
Bản tin văn bản tháng 11/2011

Bản tin AVICO tháng 11/2011

  Trong số này gồm có:

-     Tổng cục thuế - Bộ tài chính tổ chức họp báo phổ biến Luật thuế sử dụng đất phi nông  nghiệp và Luật thuế bảo vệ môi trường;

-     Tổng cục thuế hủy bỏ quy định nộp thuế phí xăng dầu;

-     Khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa bị tổn thất;

-     Thuế GTGT đối với hàng hóa tái xuất;

-     Lãi gửi tiết kiệm bằng vàng được miễn thuế thu nhập cá nhân;

-     Xử phạt vi phạm trong lĩnh vực kế toán;

-     Trình tự thủ tục gia hạn nộp thuế TNDN;

-     Minh bạch hóa thông tin ngân hàng.

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế bảo vệ môi trường chính thức có hiệu lực từ 1/1/2012.

Chiều 15/11, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính đã tổ chức họp báo phổ biến Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Túi ni long

Túi nilon sẽ chịu mức thuế bảo vệ môi trường gấp 2 lần giá bán hiện tại.

Các Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2012. Theo đó, thuế đất sử dụng đất phi nông nghiệp có thể lên đến cao gấp 3 lần mức thuế tính theo Luật Quản lý thuế hiện nay; người dùng xăng, dầu sẽ nộp thuế môi trường với mức 1.000 đồng/lít xăng và 500 đồng/lít dầu diesel, túi nilon sẽ có mức thuế là 40.000 đồng/kg (cao gấp 2 lần giá bán túi hiện tại).

Theo giải thích của ông Phạm Đình Thi - Phó Vụ trưởng Vụ chính sách thuế, Bộ Tài chính, mức thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có thể tăng lên vì phụ thuộc vào biến động giá đất.

Theo ông Cao Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, tăng thu ngân sách không phải là mục tiêu chính của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Mục tiêu chính của Luật này là kiểm kê, kiểm soát, khuyến khích sử dụng đất có hiệu quả. Ông Cao Anh Tuấn cho rằng số thu thuế không có tác động không lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng khó tác động tiêu cực trầm trọng đối với thị trường bất động sản.

Đối với Luật Thuế bảo vệ môi trường, theo ông Phạm Đình Thi, mức thuế môi trường áp cho túi nilon cao là để hạn chế dùng túi nilon. Ngoài ra, các nhóm hàng thuộc diện phải nộp thuế môi trường có xăng dầu, than đá, túi nilon, thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng, thuốc bảo quản lâm sản, thuốc khử trùng…

Cũng theo ông Phạm Đình  Thi, hầu hết người dân đều chịu tác động của 2 Luật thuế mới này. Bộ Tài chính và ngành Thuế sẽ có những hướng dẫn thực hiện theo hướng tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế.

Tổng cục thuế bỏ quy định nộp thuế phí xăng dầu

Rất nhiều doanh nghiệp phản ứng chủ trương này làm họ bị mất 100 đồng/lít xăng và 500 đồng/lít dầu.

Ngày 11 tháng 10 năm 2011, Tổng cục phó Tổng cục Thuế Vũ Văn Trường đã ký Công văn 3617/TCT-KK gửi các cục thuế tỉnh, thành phố thông báo bãi bỏ công văn số 2111/TCT-KK ngày 21-6 về ghi phí xăng dầu trên hóa đơn.

Theo công văn 2111/TCT-KK, các doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp phí xăng dầu khi ghi hóa đơn xăng dầu (kể cả bán buôn, bán lẻ) phải ghi số tiền phí xăng dầu thành một dòng riêng trên hóa đơn, cụ thể là ở dòng tổng cộng của hóa đơn phải ghi rõ: giá bán chưa có thuế GTGT (không bao gồm phí xăng dầu), thuế GTGT, phí xăng dầu, giá thanh toán.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, không thuộc đối tượng nộp phí xăng dầu thì khi ghi hóa đơn xăng dầu đối với hàng hóa xăng dầu đã nộp phí xăng dầu hoặc dầu mazut thải hồi của hộ kinh doanh cá thể trên hóa đơn không phải ghi riêng dòng phí xăng dầu. Trường hợp doanh nghiệp không thuộc đối tượng nộp phí xăng dầu trước đây đã ghi hóa đơn xăng dầu có dòng phí xăng dầu thì không phải điều chỉnh, các hóa đơn này vẫn được kê khai khấu trừ thuế GTGT theo quy định.

Phí xăng dầu

Theo Công văn 3617/TCT-KK, doanh nghiệp khi ghi hóa đơn phải gộp phí xăng dầu vào giá hàng hóa chưa thuế, sau đó tính thuế giá trị gia tăng 10% tổng số tiền này. Rất nhiều doanh nghiệp phản ứng chủ trương này làm họ bị mất 100 đồng/lít xăng và 500 đồng/lít dầu.

Khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa bị tổn thất

Ngày 06/10/2011, Tổng cục thuế đã ban hành công văn số 3551/TCT – CS, theo đó, việc xác định số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ của hàng hóa, tài sản cố định mua vào bị tổn thất, bị hỏng do thiên tai, tai nạn bất ngờ như sau:

  -    Đối với tài sản cố định, số thuế GTGT không được khấu trừ của TSCĐ bị tổn thất là số thuế GTGT tương ứng với giá trị còn lại trên sổ sách kế toán của tài sản cố định đó.

Đối với hàng hóa bị tổn thất là nguyên vật liệu, vật tư thì số thuế GTGT không được khấu trừ là số thuế GTGT đầu vào của toàn bộ giá trị lô hàng hóa, nguyên liệu, vật tư bị tổn thất đó.

Thuế GTGT đối với hàng hóa tái xuất

Ngày 12/10/2011, Bộ tài chính ban hành công văn số 13689/BTC – TCHQ gửi cục hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất trả lại cho chủ hàng nước ngoài, tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan, cụ thể như sau:

-       Nếu hàng hóa nhập khẩu theo loại hình tạm nhập, tái xuất thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT;

-     Nếu hàng hóa nhập khẩu theo loại hình kinh doanh được tái xuất trong thời hạn nộp thuế thì không phải nộp thuế GTGT tương ứng với số hàng hóa được tái xuất;

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT thì thực hiện kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định với cơ quan thuế địa phương.

Lãi gửi tiết kiệm bằng vàng cũng được miễn thuế thu nhập cá nhân

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 12/2011/TT-BTCsửa đổi Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và sửa đổi Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính.

Theo đó, người gửi vàng dưới hình thức chứng chỉ gửi vàng sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Lãi tiền gửi được miễn thuế là thu nhập cá nhân nhận được từ lãi gửi VND, vàng, ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng dưới các hình thức không kỳ hạn, có kỳ hạn, gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi theo thỏa thuận. Thông tư này này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/3/2011.

Xử phạt vi phạm trong lĩnh vực kế toán

Ngày 24/11/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 169/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 185/2004/NĐ-CP và Nghị định 39/2011/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực kế toán (KT).

Theo đó, mức xử phạt được quy định cao hơn trước đây đối với từng loại hành vi vi phạm (VP) các quy định về chứng từ KT, sổ KT, tài khoản KT, báo cáo tài chính. Cụ thể như hành vi lập chứng từ KT không đầy đủ các nội dung theo quy định; không đủ số liên; người ký chứng từ không đúng thẩm quyền; không lập hoặc lập hóa đơn bán hàng nhưng không giao cho khách hàng; Giả mạo, khai man chứng từ; Cố ý lập chứng từ nhiều lần; Lập sổ, ghi sổ KT không đầy đủ nội dung; giả mạo sổ, làm sai sót, hủy bỏ, hư hỏng sổ...mức phạt dao động từ 1,1 triệu đến 30 triệu đồng. Các hành vi VP về báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và công khai báo cáo tài chính, VP quy định về áp dụng chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán…mức phạt cao nhất là 30 triệu đồng.

Riêng cá nhân bị phạt từ 2.000.000 đồng trở lên có thể được hoãn chấp hành quyết định xử phạt nếu gặp khó khăn đặc biệt. Thời hạn hoãn không quá 3 tháng.  

Thông tư này có hiệu lực kể từ 01/02/2012.

Trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế TNDN

Ngày 25/11/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 170/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 54/2011/QĐ-TTg về gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011 của DN sử dụng nhiều lao động.

Theo đó, DN được gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011 phải có số thuế phát sinh từ các hoạt động được gia hạn thời hạn nộp thuế năm 2011. DN thuộc diện được gia hạn nộp thuế thực hiện lập và gửi tờ khai thuế tạm tính hàng quý và tờ khai quyết toán thuế năm 2011. Trong Tờ khai thuế TNDN tạm tính và Tờ khai quyết toán thuế TNDN, Doanh nghiệp ghi bổ sung các chỉ tiêu sau vào trước dòng cam đoan:           

- Số thuế TNDN được gia hạn theo quy định tại Quyết định số54/2011/QĐ-TTg năm 2011.            

- Số thuế TNDN còn phải nộp trong kỳ;        

- Số thuế TNDN đề nghị được tính bù với số thuế TNDN của hoạt động không được gia hạn hoặc số thuế phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo (nếu có);      

- Số thuế TNDN đề nghị cơ quan thuế hoàn lại do đã nộp (nếu có).        

Trong thời gian gia hạn nộp thuế, DN thuộc đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế mà chưa kê khai để được gia hạn thì được gia hạn theo quy định tại Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 09/01/2012.

Minh bạch hóa thông tin ngân hàng

Ngày 11/11/2011, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 35/2011/TT-NHNN quy định việc công bố và cung cấp thông tin của NHNN Việt Nam.
Theo đó sẽ công bố 5 chỉ tiêu quan trọng của các ngân hàng thương mại theo chuẩn Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
 
Điểm mới của thông tư là NHNN sẽ công bố 5/12 chỉ số cốt lõi trong Bộ chỉ số lành mạnh tài chính của mỗi quốc gia theo tiêu chuẩn của IMF, gồm: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ, dư nợ của từng lĩnh vực trong tổng dư nợ, chỉ số ROA (lợi nhuận trên tài sản) và ROE (lợi nhuận trên vốn đầu tư) của hệ thống ngân hàng Việt Nam.           

Bên cạnh đó, các thông tin về việc thành lập, mua, bán, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, phá sản, giải thể, thu hồi giấy phép, chấp thuận mở rộng mạng lưới và xử phạt vi phạm hành chính đối với TCTD cũng sẽ được công khai. Riêng việc công bố thông tin về
kiểm soát đặc biệt đối với TCTD sẽ được NHNN hướng dẫn riêng.
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2012.

Tin tức khác

  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
------------------------------------------
Commit Our Best
 
.
 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AVICO
Tầng 6, tòa nhà HLT, số 23, ngách 37/2, ngõ 37 phố Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Tel: 043 7938 368, Fax: 043 7938 336, MSDN: 0105363716
© 2011 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Kiểm toán AVICO