Hãng chuyên ngành Kiểm toán - Kế toán - Tài chính - Tư vấn thuế - Định giá, Với khách hàng: Thái độ vui vẻ - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thông tin bảo mật - Hợp tác lâu dài; Với cộng sự: Môi trường năng động - Tôn trọng khác biệt - Phát triển tài năng - Chia sẻ thành công

 
Hạch toán bình gas đối với công ty kinh doanh gas (khí đốt)...

Câu hỏi

Hạch toán bình gas đối với công ty kinh doanh gas (khí đốt)Ngày 21/6/2005, Thứ trưởng Bộ tài chính ký công văn số 7640/TC/TCT yêu cầu các công ty kinh doanh gas hạch toán vỏ bình gas có giá trị dưới 10 triệu đồng như là công cụ, dụng cụ. Công văn này cũng yêu cầu các công ty hạch toán vỏ bình gas là TSCĐ phải ghi nhận lại là công cụ, dụng cụ. Liệu chúng tôi có thể hiểu là vỏ bình gas phải được hạch toán lại là hàng tồn kho không (vì công cụ, dụng cụ là một phần của hàng tồn kho) ?

Theo Thông tư 89/2002/TT-BTC về hướng dẫn 4 Chuẩn mực kế toán, Bộ Tài chính cũng đã hướng dẫn các doanh nghiệp phải hạch toán các TSCĐ không đủ tiêu chuẩn thành công cụ, dụng cụ (mục 2.6 của hướng dẫn Chuẩn mực TSCĐ hữu hình). Tuy nhiên bút toán đưa ra lại yêu cầu chuyển các tài sản không đủ điều kiện vào TK 242 – Chi phí trả trước dài hạn (nếu giá trị còn lại của TSCĐ là lớn). Nếu theo tinh thần của Thông tư số 89 thì liệu vỏ bình gas có nên hạch toán vào tài khoản chi phí trả trước dài hạn không ?

 

Trả lời

Công văn số 7640/TC/TCT yêu cầu các doanh nghiệp phải hạch toán lại loại vỏ bình gas có giá trị dưới 10 triệu đồng là công cụ, dụng cụ (nếu doanh nghiệp đang hạch toán loại vỏ bình gas này là TSCĐ). Công cụ, dụng cụ được phân loại là một bộ phận của hàng tồn kho, nhưng việc phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ đang sử dụng vào chi phí SXKD phản ánh trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh có những qui định cụ thể riêng (tham chiếu Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành phần qui định TK 153; TK 142; TK 242. Trường hợp này, nếu vỏ bình gas còn mới (chưa sử dụng) thì giá gốc của chúng được hạch toán vào TK 153 – Công cụ, dụng cụ. Nếu vỏ bình gas đã sử dụng thì giá trị còn lại của chúng được hạch toán vào TK 242 (nếu giá trị lớn) hoặc TK 142 (nếu giá trị nhỏ) và được phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh.

Theo qui định của Thông tư 89/2002/TT-BTC thì giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình đang ghi trên sổ kế toán của doanh nghiệp nhưng không đủ tiêu chuẩn ghi nhận qui định trong Chuẩn mực TSCĐ hữu hình, phải chuyển thành công cụ dụng cụ, và kết chuyển sang tài khoản 242 – “Chi phí trả trước dài hạn” là hợp lý. Tuy nhiên cũng cần bổ sung trường hợp nếu giá trị còn lại của vỏ bình gas là nhỏ thì có thể kết chuyển sang tài khoản 142 - “chi phí trả trước ngắn hạn” để phân bổ dần trong một năm tài chính. 

 

Hỏi đáp khác

Nếu một tòa nhà xây dựng đã được hoàn thành 90% và do một số lý do doanh nghiệp phải dừng việc xây dựng trong vòng 3 năm, doanh nghiệp có được phép tiếp tục ghi nhận giá trị của tòa nhà này...

Một liên doanh có một tòa nhà được phân loại là bất động sản đầu tư. Quyền sử dụng đất của mảnh đất mà trên đó tòa nhà này được xây dựng là do bên Việt Nam góp vốn. Vậy giá trị quyền s

Nếu một doanh nghiệp có một tòa nhà vừa sử dụng làm khách sạn vừa sử dụng để cho thuê văn phòng, doanh nghiệp có phải áp dụng chuẩn mực VAS 05 - Bất động sản đầu tư hay không? Nếu có căn cứ đ

Cho ví dụ hướng dẫn về khấu hao bất động sản đầu tư là quyền sử dụng đất chờ tăng giá...

Đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bằng ngoại tệ thì được chọn một loại ngoại tệ do Bộ Tài chính quy định làm đơn vị tiền tệ để kế toán, nhưng khi lập báo cáo tài chính sử dụng tại Việt Nam

Luật Kế toán, đoạn 11 qui định: ...Đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bằng ngoại tệ thì được chọn một loại ngoại tệ...

Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán hiện hành có cho phép doanh nghiệp được trích lập dự phòng đối với các khoản lỗ trong các công ty liên doanh mà doanh nghiệp đầu tư trong Báo cáo tài chính riêng

Theo Chuẩn mực kế toán số 03 – TSCĐ hữu hình mục 06(d) có nêu ra một tiêu chuẩn để ghi nhận TSCĐ là ...

Công ty năm 2009 được cơ quan thuế kiểm tra, sau đó cơ quan thuế xuất toán là 40.000.000đ...

Theo VAS 04- TSCĐ vô hình, đoạn 48, chi phí trước thành lập và một số chi phí trước hoạt động được phân bổ dần vào chi phí trong vòng 3 năm...

  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
------------------------------------------
Commit Our Best
 
.
 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AVICO
Tầng 6, tòa nhà HLT, số 23, ngách 37/2, ngõ 37 phố Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Tel: 043 7938 368, Fax: 043 7938 336, MSDN: 0105363716
© 2011 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Kiểm toán AVICO