Hãng chuyên ngành Kiểm toán - Kế toán - Tài chính - Tư vấn thuế - Định giá, Với khách hàng: Thái độ vui vẻ - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thông tin bảo mật - Hợp tác lâu dài; Với cộng sự: Môi trường năng động - Tôn trọng khác biệt - Phát triển tài năng - Chia sẻ thành công

 
Hạch toán các khoản “Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn” theo Quyết định 48/2006-QĐ-BTC...

Câu hỏi

Hạch toán các khoản “Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn” theo Quyết định 48/2006-QĐ-BTC vào tài khoản nào?

Trả lời

Theo qui định tại Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa (QĐ 48/2006/QĐ-BTC) các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn được phản ánh trên Tài khoản 138 – Phải thu khác.
-          Khi mang tài sản đi cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn ghi:
               
Nợ TK 138 – Phải thu khác
               
Có các TK 111, 112, 152, 153...
-          Khi nhận lại tài sản mang đi cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn hoặc đã thanh toán, ghi:
               
Nợ các TK: 111, 112, 152, 153...
               
Có TK 138 – Phải thu khác (tham chiếu hướng dẫn nguyên tắc và phương pháp hạch toán tại phần hướng dẫn TK 138, QĐ 48/2006).

Hỏi đáp khác

Nếu một tòa nhà xây dựng đã được hoàn thành 90% và do một số lý do doanh nghiệp phải dừng việc xây dựng trong vòng 3 năm, doanh nghiệp có được phép tiếp tục ghi nhận giá trị của tòa nhà này...

Một liên doanh có một tòa nhà được phân loại là bất động sản đầu tư. Quyền sử dụng đất của mảnh đất mà trên đó tòa nhà này được xây dựng là do bên Việt Nam góp vốn. Vậy giá trị quyền s

Nếu một doanh nghiệp có một tòa nhà vừa sử dụng làm khách sạn vừa sử dụng để cho thuê văn phòng, doanh nghiệp có phải áp dụng chuẩn mực VAS 05 - Bất động sản đầu tư hay không? Nếu có căn cứ đ

Cho ví dụ hướng dẫn về khấu hao bất động sản đầu tư là quyền sử dụng đất chờ tăng giá...

Đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bằng ngoại tệ thì được chọn một loại ngoại tệ do Bộ Tài chính quy định làm đơn vị tiền tệ để kế toán, nhưng khi lập báo cáo tài chính sử dụng tại Việt Nam

Luật Kế toán, đoạn 11 qui định: ...Đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bằng ngoại tệ thì được chọn một loại ngoại tệ...

Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán hiện hành có cho phép doanh nghiệp được trích lập dự phòng đối với các khoản lỗ trong các công ty liên doanh mà doanh nghiệp đầu tư trong Báo cáo tài chính riêng

Theo Chuẩn mực kế toán số 03 – TSCĐ hữu hình mục 06(d) có nêu ra một tiêu chuẩn để ghi nhận TSCĐ là ...

Công ty năm 2009 được cơ quan thuế kiểm tra, sau đó cơ quan thuế xuất toán là 40.000.000đ...

Theo VAS 04- TSCĐ vô hình, đoạn 48, chi phí trước thành lập và một số chi phí trước hoạt động được phân bổ dần vào chi phí trong vòng 3 năm...

  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
------------------------------------------
Commit Our Best
 
.
 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AVICO
Tầng 6, tòa nhà HLT, số 23, ngách 37/2, ngõ 37 phố Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Tel: 043 7938 368, Fax: 043 7938 336, MSDN: 0105363716
© 2011 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Kiểm toán AVICO