Hãng chuyên ngành Kiểm toán - Kế toán - Tài chính - Tư vấn thuế - Định giá, Với khách hàng: Thái độ vui vẻ - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thông tin bảo mật - Hợp tác lâu dài; Với cộng sự: Môi trường năng động - Tôn trọng khác biệt - Phát triển tài năng - Chia sẻ thành công

 
Tôi đang học cập nhật kiến thức KTV hàng năm do hội VACPA tổ chức. Đã học được 16h...

Câu hỏi

Tôi đang học cập nhật kiến thức KTV hàng năm do hội VACPA tổ chức. Đã học được 16h. Nay tôi đăng ký hành nghề kế toán bên hội kế toán VN( VAA). Bên đó trả lời là phải học đủ 40h do bên VAA tổ chức theo công văn( xin xem công văn đính kèm ) của hội. Tôi chưa rõ giờ phải học theo bên nào trong khi tôi có đọc Thông tư 72 hướng dẫn hành nghề kế toán thì quy định không nhất thiết phải học cập nhật do hội kế toán tổ chức.

Trả lời

[ Tại Điểm 1, Điều 1, Quyết định số 47/2005/QĐ-BTC ngày 14/07/2005 về việc "chuyển giao cho Hội nghề nghiệp thực hiện một số nội dung công việc quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán" Bộ Tài chính đã giao cho Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam (VAA). "a) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nghề nghiệp kế toán cho người làm kế toán, người hành nghề kế toán". Và tại điều 6.4 Thông tư 72/2007/TT-BTC về hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán có quy định: "6.4. Hình thức cập nhật kiến thức hàng năm: a) Học tập trung do Hội nghề nghiệp được Bộ Tài chính ủy quyền tổ chức; hoặc b) Tự học: Các doanh nghiệp dịch vụ kế toán tự tổ chức cập nhật kiến thức cho người hành nghề kế toán theo yêu cầu và nội dung cập nhật của Hội nghề nghiệp được Bộ Tài chính ủy quyền. Doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải lưu giữ hồ sơ về nội dung, chương trình, thời gian cập nhật và danh sách người hành nghề kế toán của doanh nghiệp đã tham dự."
Do đó, khi chưa có văn bản của Bộ Tài chính cho phép thừa nhận lẫn nhau về số giờ học cập nhật kiến thức giữa hai Hội (VACPA và VAA) thì nếu bạn chỉ đăng ký hành nghề kế toán Bạn cần tham dự các lớp học cập nhật kiến thức do Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam (VAA) tổ chức.
Tuy nhiên bạn nên hỏi Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán) vấn đề này, vì thực tế năm 2009, 2010 đã có trường hợp kiểm toán viên cập nhật kiến thức tại VAA vẫn được tính giờ khi đăng ký hành nghề kiểm toán. ]
Ngày 20/7/2012, VACPA có nhận được công văn thông báo của Bộ Tài chính về việc tính giờ cập nhật kiến thức kiểm toán để đăng ký hành nghề kế toán cho một trường hợp tương tự như bạn, cụ thể như sau:
“Khoản 6.6 Điều 6 Thông tư số 72/2007/TT-BTC ngày 27/6/2007 của Bộ Tài chính về đăng ký và quản lý hành nghề kế toán có quy định: Những người có Chứng chỉ kiểm toán viên đã tham gia cập nhật kiến thức theo quy định về đăng ký hành nghề kiểm toán thì không bắt buộc phải tham dự cập nhật kiến thức về hành nghề kế toán”.

Theo đó, căn cứ quy định nêu trên, Bộ Tài chính đã đưa ra ý kiến trả lời chính thức là: Trường hợp đã tham gia cập nhật kiến thức theo quy định về đăng ký hành nghề kiểm toán thì sẽ được tính giờ để đăng ký hành nghề kế toán.

Hỏi đáp khác

Kế toán các công ty đang thanh lý: Hiện nay chưa có nguyên tắc kế toán đối với các công ty đang trong quá trình thanh lý...

Trường hợp doanh nghiệp được phép kiểm toán gộp 2 năm thì mẫu báo cáo kiểm toán có gì thay đổi so với mẫu bình thường (một năm) hay không ?

Điều chỉnh báo cáo kiểm toán...

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập kiểm toán thì có giá trị pháp lý như thế nào?

Trách nhiệm của kỹ thuật viên (kỹ sư xây dựng) đối với sai sót trong báo cáo kiểm toán...

Tôi đang là sinh viên năm thứ 3, chuyên ngành kế toán - kiểm toán của trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh...

Theo quy định, hạn chót nộp Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của doanh nghiệp là 90 ngày sau. Xin cho chúng tôi ý kiến...

Công ty X có 3 công ty con A, B, C. Chủ tịch Công ty X chiếm 40% vốn cổ phần. Công ty X được cổ phần hoá từ năm 2002...

Công ty chúng tôi khi liên doanh cùng một công ty kiểm toán khác...

Công ty chúng tôi có kiểm toán viên là người Trung Quốc có Thẻ kiểm toán viên do Trung Quốc...

  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
------------------------------------------
Commit Our Best
 
.
 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AVICO
Tầng 6, tòa nhà HLT, số 23, ngách 37/2, ngõ 37 phố Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Tel: 043 7938 368, Fax: 043 7938 336, MSDN: 0105363716
© 2011 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Kiểm toán AVICO