Hãng chuyên ngành Kiểm toán - Kế toán - Tài chính - Tư vấn thuế - Định giá, Với khách hàng: Thái độ vui vẻ - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thông tin bảo mật - Hợp tác lâu dài; Với cộng sự: Môi trường năng động - Tôn trọng khác biệt - Phát triển tài năng - Chia sẻ thành công

 
Vấn đề thứ nhất: Về việc quyết toán vốn đầu tư hoàn thành theo hướng dẫn tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC...

Câu hỏi

Vấn đề thứ nhất: Về việc quyết toán vốn đầu tư hoàn thành theo hướng dẫn tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án có sử dụng vốn Nhà nước thì Quyết định phê duyệt cũng đã nêu rất rõ các phần gồm: Nguồn vốn đầu tư; chi phí đầu tư, tài sản hình thành, công nợ… Tuy nhiên, giá trị quyết toán vốn đầu tư cuối cùng có bao gồm thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hay không?

Vấn đề thứ hai: Trong quá trình thực hiện đầu tư có phát sinh việc phạt nhà thầu vì chậm tiến độ thực hiện theo như cam kết, việc phạt tiến độ này đã được Chủ đầu tư và nhà thầu cũng thương thảo và thống nhất trừ vào khối lượng thực tế hoàn thành. Câu hỏi đặt ra ở đây là: Khi phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành thì cấp quyết định đầu tư phê duyệt giá trị đã trừ phần phạt tiến độ hay giá trị chưa trừ. Ví dụ: Giá trị gói thầu là 2 tỷ, phạt tiến độ hợp đồng 200 triệu. Vậy chủ đầu tư phê duyệt giá trị 2 tỷ hay 1,8 tỷ (giả sử giá trị 2 tỷ là đúng)? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời

+ Vấn đề thứ nhất: “giá trị quyết toán vốn đầu tư cuối cùng có bao gồm thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hay không” ?
-        Theo quy định tại Điều 2, Phần I của Thông tư số 19/2011/TT-BTC, “Vốn đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp đã thực hiện trong quá trình đầu tư để đưa dự án vào khai thác sử dụng. Chi phí hợp pháp là chi phí được thực hiện trong phạm vi thiết kế, dự toán đã phê duyệt kể cả phần điều chỉnh, bổ sung, đúng với hợp đồng đã ký kết, phù hợp với các quy định của pháp luật (....)”
-        Hiện tại, trong Thông tư số 19/2011/TT-BTC chưa quy định rõ giá trị Vốn đầu tư được quyết toán (chi phí hợp pháp) có bao gồm thuế GTGT hay không ? Tuy nhiên theo ý hiểu của Cúnh tôi, “vốn đầu tư được quyết toán” sẽ là Chi phí đầu tư được quyết toán theo nguyên tắc như sau:
·         Nếu dự án đầu tư hình thành tài sản cố định dùng cho mục đích hành chính sự nghiệp, sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT, hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, số liệu Chi phí đầu tư được quyết toán là giá trị bao gồm cả thuế GTGT.
·         Nếu dự án đầu tư hình thành tài sản cố định dùng vào mục đích sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, số liệu Chi phí đầu tư được quyết toán là giá trị trước thuế GTGT. Trong trường hợp đặc biệt, vì những lý do khách quan hợp lý, chủ đầu tư không thực hiện được việc khấu trừ thuế GTGT cho việc đầu tư dự án thì số liệu Chi phí đầu tư được quyết toán là giá trị bao gồm cả thuế GTGT.
+ Vấn đề thứ hai: “Khi phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành thì cấp quyết định đầu tư phê duyệt giá trị đã trừ phần phạt tiến độ hay giá trị chưa trừ” ?
-        Theo như đã giải thích ở trên, “vốn đầu tư được quyết toán” sẽ là Chi phí đầu tư được quyết toán.
-        Việc chậm tiến độ hợp đồng không hề làm thay đổi khối lượng công trình hoàn thành. Về nguyên tắc, tiền thu được do phạt vi phạm hợp đồng sẽ được hạch toán là thu nhập khác của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án. Cuối kỳ (khi kết thúc việc đầu tư dự án), sau khi bù trừ các chi phí khác cũng do bị phạt hợp đồng, chênh lệch thu chi do phạt vi phạm hợp đồng giữa các bên sẽ được căn cứ vào cơ chế tài chính của chủ đầu tư để thu hồi xử lý.

-        Do đó theo quan điểm của Chúng tôi, trên cơ sở cơ chế tài chính của chủ đầu tư, cấp quyết định đầu tư sẽ quyết định việc quyết toán chi phí đầu tư có bao gồm phần chênh lệch thu chi do phạt vi phạm hợp đồng, nhưng vốn đầu tư cấp cho công trình này sẽ giảm đi phần đã phạt vi phạm hợp đồng của Nhà thầu.

Hỏi đáp khác

Kế toán các công ty đang thanh lý: Hiện nay chưa có nguyên tắc kế toán đối với các công ty đang trong quá trình thanh lý...

Trường hợp doanh nghiệp được phép kiểm toán gộp 2 năm thì mẫu báo cáo kiểm toán có gì thay đổi so với mẫu bình thường (một năm) hay không ?

Điều chỉnh báo cáo kiểm toán...

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập kiểm toán thì có giá trị pháp lý như thế nào?

Trách nhiệm của kỹ thuật viên (kỹ sư xây dựng) đối với sai sót trong báo cáo kiểm toán...

Tôi đang là sinh viên năm thứ 3, chuyên ngành kế toán - kiểm toán của trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh...

Theo quy định, hạn chót nộp Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của doanh nghiệp là 90 ngày sau. Xin cho chúng tôi ý kiến...

Công ty X có 3 công ty con A, B, C. Chủ tịch Công ty X chiếm 40% vốn cổ phần. Công ty X được cổ phần hoá từ năm 2002...

Công ty chúng tôi khi liên doanh cùng một công ty kiểm toán khác...

Công ty chúng tôi có kiểm toán viên là người Trung Quốc có Thẻ kiểm toán viên do Trung Quốc...

  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
------------------------------------------
Commit Our Best
 
.
 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AVICO
Tầng 6, tòa nhà HLT, số 23, ngách 37/2, ngõ 37 phố Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Tel: 043 7938 368, Fax: 043 7938 336, MSDN: 0105363716
© 2011 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Kiểm toán AVICO