Hãng chuyên ngành Kiểm toán - Kế toán - Tài chính - Tư vấn thuế - Định giá, Với khách hàng: Thái độ vui vẻ - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thông tin bảo mật - Hợp tác lâu dài; Với cộng sự: Môi trường năng động - Tôn trọng khác biệt - Phát triển tài năng - Chia sẻ thành công

 
Em có điểm chưa rõ nhờ Anh/ Chị giải thích về mẫu 08 trong phần phụ lục Chuẩn mực kiểm toán 510...

Câu hỏi

Em có điểm chưa rõ nhờ Anh/ Chị giải thích về mẫu 08 trong phần phụ lục Chuẩn mực kiểm toán 510 (dự thảo sắp ban hành): Các trường hợp áp dụng ý kiến kiểm toán ngoại trừ về KQKD và tình hình lưu chuyển tiền tệ và ý kiến chấp nhận toàn phần về tình hình tài chính, có trường hợp: "Ảnh hưởng của việc không thu thập thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến số dư hàng tồn kho đầu kỳ được coi là trọng yếu nhưng không lan tỏa đối với kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của đơn vị được kiểm toán", như vậy đã không có đầy đủ bằng chứng về số dư hàng tồn kho đầu kỳ được xem là trọng yếu thì sao lại ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với Bảng cân đối kế toán được?

Trả lời

Bạn cần tham khảo các quy định trong Dự thảo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 710 để hiểu được yêu cầu của báo cáo kiểm toán đối với các thông tin so sánh trên BCTC.
Cụ thể, Dự thảo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 710 quy định:
“03. (a) Đối với báo cáo tài chính có thông tin so sánh được trình bày theo phương pháp dữ liệu tương ứng, kiểm toán viên chỉ phải đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính kỳ hiện tại; 
 
“06. (a) Thông tin so sánh - Dữ liệu tương ứng: Là thông tin so sánh mà trong đó các số liệu và thuyết minh của kỳ trước được trình bày như một phần không thể tách rời của báo cáo tài chính kỳ hiện tại, và phải được xem xét trong mối liên hệ với các số liệu và thuyết minh liên quan đến kỳ hiện tại (gọi là "dữ liệu kỳ hiện tại"). Mức độ chi tiết của các thông tin được trình bày trong các số liệu và thuyết minh tương ứng phụ thuộc vào yêu cầu trình bày và mức độ liên quan đến dữ liệu kỳ hiện tại. Trường hợp này, kiểm toán viên chỉ đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính của kỳ hiện tại mà không đề cập đến dữ liệu tương ứng”.
BCTC của đơn vị được kiểm toán được lập theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được coi là BCTC báo cáo tài chính có thông tin so sánh được trình bày theo phương pháp dữ liệu tương ứng, do đó, kiểm toán viên chỉ phải đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính kỳ hiện tại (ví dụ, kỳ kiểm toán  là BCTC 2012 thì KTV phải đưa ý kiến về “tình hình tài chính tại ngày 31/12/2012, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2012” – điều này thể hiện rõ trong mẫu báo cáo kiểm toán).

Do đó, KTV có thể đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ về kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong kỳ vàý kiến chấp nhận toàn phần về tình hình tài chính cuối kỳ, nếu như KTV đã thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để chứng minh là tình hình tài chính cuối kỳ đã được phản ánh trung thực và hợp lý (như trường hợp tại Ví dụ 2 - Phụ lục dự thảo CMKiT 510 mà bạn đề cập).

Hỏi đáp khác

Kế toán các công ty đang thanh lý: Hiện nay chưa có nguyên tắc kế toán đối với các công ty đang trong quá trình thanh lý...

Trường hợp doanh nghiệp được phép kiểm toán gộp 2 năm thì mẫu báo cáo kiểm toán có gì thay đổi so với mẫu bình thường (một năm) hay không ?

Điều chỉnh báo cáo kiểm toán...

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập kiểm toán thì có giá trị pháp lý như thế nào?

Trách nhiệm của kỹ thuật viên (kỹ sư xây dựng) đối với sai sót trong báo cáo kiểm toán...

Tôi đang là sinh viên năm thứ 3, chuyên ngành kế toán - kiểm toán của trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh...

Theo quy định, hạn chót nộp Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của doanh nghiệp là 90 ngày sau. Xin cho chúng tôi ý kiến...

Công ty X có 3 công ty con A, B, C. Chủ tịch Công ty X chiếm 40% vốn cổ phần. Công ty X được cổ phần hoá từ năm 2002...

Công ty chúng tôi khi liên doanh cùng một công ty kiểm toán khác...

Công ty chúng tôi có kiểm toán viên là người Trung Quốc có Thẻ kiểm toán viên do Trung Quốc...

  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
------------------------------------------
Commit Our Best
 
.
 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AVICO
Tầng 6, tòa nhà HLT, số 23, ngách 37/2, ngõ 37 phố Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Tel: 043 7938 368, Fax: 043 7938 336, MSDN: 0105363716
© 2011 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Kiểm toán AVICO