Hãng chuyên ngành Kiểm toán - Kế toán - Tài chính - Tư vấn thuế - Định giá, Với khách hàng: Thái độ vui vẻ - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thông tin bảo mật - Hợp tác lâu dài; Với cộng sự: Môi trường năng động - Tôn trọng khác biệt - Phát triển tài năng - Chia sẻ thành công

 
Công ty A ở nước ngoài thành lập Công ty B ở Việt Nam (100% vốn nước ngoài). Công ty A ký hợp đồng với Công ty C...

Câu hỏi:
Công ty A ở nước ngoài thành lập Công ty B ở Việt Nam (100% vốn nước ngoài). Công ty A ký hợp đồng với Công ty C (cùng ở nước ngoài) thiết kế nhà máy sản xuất để xây dựng công ty B với giá trị hợp đồng là 300.000 USD. Sản phẩm hoàn thành (hồ sơ thiết kế) đã được các Bên nghiệm thu. Công ty A đã thanh toán đủ tiền cho Công ty C. Công ty A dùng sản phẩm nói trên góp vốn thành lập công ty B. Xin hỏi: Công ty A và Công ty B cần các thủ tục gì để được Nhà nước Việt Nam chấp nhận 300.000 USD là vốn góp của Công ty A vào Công ty B? Số vốn góp nói trên có phải chịu khoản thuế gì theo quy định của các pháp luật Việt Nam.

Trả lời:
Theo chương I, điều 2, Nghị định 108/2006/NĐ-CP:
“ 1.Vốn đầu tư là đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi và các tài sản hợp pháp khác để thực hiện các hoạt động đầu tư theo hình thức đầu tư trực tiếp hoặc đầu tư gián tiếp. “

Để được Nhà Nước VN chấp nhận US$300K là vốn góp của Cty A vào Cty B thì trong hồ sơ đăng ký kinh doanh (dự thảo điều lệ doanh nghiệp), chủ đầu tư (ctyA) phải ghi và giải trình rõ khoản US$300K này trong phần góp vốn đầu tư của mình.

Hợp đồng dịch vụ/Chứng từ Thanh toán giữa Công ty A và Công ty cũng cần được lưu giữ đầy đủ Trong trường hợp cơ quan đầu tư, kiểm toán kiểm tra.

- Công ty C thực hiện dịch vụ ở ngoài Việt nam, nguồn tiền thanh toán trả ngoài Việt nam, do vậy Số vốn góp $300K này không phải chịu khoản thuế nào (vd thuế nhà thầu).

Ghi chú: Vốn góp vào doanh nghiệp.

Hỏi đáp khác

Theo NĐ 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Thủ Tướng Chính phủ thì Chi phí môi giới, giao dịch, tiếp khách, tiếp thị, xúc tiến thương mại...

Theo NĐ 199 “Đối với các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ, công ty nhà nước phải hạch toán toàn bộ chênh lệch tỷ giá phát sinh của số dư nợ phải trả vào chi phí kinh doanh...

Trường hợp công ty giảm giá bán hàng khi khách hàng nhận hàng hoá trước thời hạn quy định trong hợp đồng và trong trường hợp hàng bán không đạt chất lượng...

Về việc ghi nhận “Nợ phải thu góp vốn điều lệ”...

Xử lý chênh lệch do đánh giá lại giá trị đầu tư của công ty mẹ vào công ty con khi hợp nhất báo cáo tài chính của tập đoàn như thế nào?

Theo NĐ199/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004, tại phần đ, điểm 1, điều 27, mục 4 về phân phối lợi nhuận có ghi: Số còn lại sau khi lập các quỹ quy định tại điểm a, b, c, d ...

Tôi nghe nói khoản kinh phí do doanh nghiệp nộp lên Tổng công ty được Tổng công ty hạch toán như một khoản doanh thu của Tổng công ty có đúng không? Cụ thể qui định như thế nào?

Sau khi nghiên cứu câu hỏi và trả lời của câu số 04 trang web của AVICO về ghi nhận "Nợ phải thu vốn góp điều lệ”...

Công ty TNHH tăng vốn điều lệ 2 tỷ đồng (đã có giấy phép kinh doanh và hạn nộp vốn góp là 31/10/2006). Nhưng đến nay thành viên mới chỉ góp 1 tỷ...

Một Công ty 100% vốn nước ngoài có vốn góp điều lệ còn thiếu. Trong đó, phần góp còn thiếu đó là của ông Tổng Giám đốc đang điều hành công ty tại Việt Nam...

  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
------------------------------------------
Commit Our Best
 
.
 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AVICO

Tel: 0243 7938 368, Fax: 0243 7938 368
© 2011 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Kiểm toán AVICO