Hãng chuyên ngành Kiểm toán - Kế toán - Tài chính - Tư vấn thuế - Định giá, Với khách hàng: Thái độ vui vẻ - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thông tin bảo mật - Hợp tác lâu dài; Với cộng sự: Môi trường năng động - Tôn trọng khác biệt - Phát triển tài năng - Chia sẻ thành công

 
Công ty con có phải nộp “chi phí quản lý” cho công ty mẹ hay không? Nếu có thì hạch toán thế nào?

Câu hỏi: 
Công ty con có phải nộp “chi phí quản lý” cho công ty mẹ hay không? Nếu có thì hạch toán thế nào?

Trả lời:
Theo Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09/08/2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý Tổng Công ty Nhà nước và chuyển đổi Tổng Công ty Nhà nước, công ty Nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con không qui định công ty con phải trích nộp cho công ty mẹ khoản chi phí nào. Công ty mẹ có quyền lợi và nghĩa vụ trong phạm vi phần vốn góp vào công ty con (được chia lãi) và mọi quan hệ mua- bán, thuê – cho thuê, vay – cho vay, điều chuyển tài sản giữa công ty mẹ với công ty con phải thực hiện thông qua hợp đồng kinh tế và phải thanh toán như các đối tác pháp nhân khác.

Trường hợp năm 2006 công ty của bạn sắp xếp lại các xí nghiệp thành viên phụ thuộc thành các công ty cổ phần độc lập, có đăng ký kinh doanh riêng, có mã số thuế riêng, hạch toán độc lập, kê khai và quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế là đổi mới phương thức quản lý theo mô hình công ty mẹ - công ty con, không còn quan hệ “Cấp trên - cấp dưới” mà là quan hệ giữa các pháp nhân riêng biệt. Do đó, nếu công ty của bạn có khoản phí 3% đến 5% doanh thu nộp cho công ty mẹ thì sẽ không được tính vào chi phí hợp lý của công ty con. Trường hợp công ty mẹ đã thu khoản trích nộp phí cấp trên thì công ty mẹ phải trả lại cho công ty con.
Ghi chú: Hạch toán chi phí quản lý của công ty mẹ phân bổ.

Hỏi đáp khác

Theo NĐ 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Thủ Tướng Chính phủ thì Chi phí môi giới, giao dịch, tiếp khách, tiếp thị, xúc tiến thương mại...

Theo NĐ 199 “Đối với các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ, công ty nhà nước phải hạch toán toàn bộ chênh lệch tỷ giá phát sinh của số dư nợ phải trả vào chi phí kinh doanh...

Trường hợp công ty giảm giá bán hàng khi khách hàng nhận hàng hoá trước thời hạn quy định trong hợp đồng và trong trường hợp hàng bán không đạt chất lượng...

Về việc ghi nhận “Nợ phải thu góp vốn điều lệ”...

Xử lý chênh lệch do đánh giá lại giá trị đầu tư của công ty mẹ vào công ty con khi hợp nhất báo cáo tài chính của tập đoàn như thế nào?

Theo NĐ199/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004, tại phần đ, điểm 1, điều 27, mục 4 về phân phối lợi nhuận có ghi: Số còn lại sau khi lập các quỹ quy định tại điểm a, b, c, d ...

Tôi nghe nói khoản kinh phí do doanh nghiệp nộp lên Tổng công ty được Tổng công ty hạch toán như một khoản doanh thu của Tổng công ty có đúng không? Cụ thể qui định như thế nào?

Sau khi nghiên cứu câu hỏi và trả lời của câu số 04 trang web của AVICO về ghi nhận "Nợ phải thu vốn góp điều lệ”...

Công ty TNHH tăng vốn điều lệ 2 tỷ đồng (đã có giấy phép kinh doanh và hạn nộp vốn góp là 31/10/2006). Nhưng đến nay thành viên mới chỉ góp 1 tỷ...

Một Công ty 100% vốn nước ngoài có vốn góp điều lệ còn thiếu. Trong đó, phần góp còn thiếu đó là của ông Tổng Giám đốc đang điều hành công ty tại Việt Nam...

  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
------------------------------------------
Commit Our Best
 
.
 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AVICO

Tel: 0243 7938 368, Fax: 0243 7938 368
© 2011 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Kiểm toán AVICO