Hãng chuyên ngành Kiểm toán - Kế toán - Tài chính - Tư vấn thuế - Định giá, Với khách hàng: Thái độ vui vẻ - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thông tin bảo mật - Hợp tác lâu dài; Với cộng sự: Môi trường năng động - Tôn trọng khác biệt - Phát triển tài năng - Chia sẻ thành công

 
Hướng dẫn Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua lại cổ phần của Công ty trong nước như thế nào?

Câu hỏi:
Hướng dẫn Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua lại cổ phần của Công ty trong nước như thế nào?

Trả lời:
Ngày 06/09/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 131/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 88 ban hành ngày 18/06/2009 về Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam. Dưới đây là một số thay đổi quan trọng theo Thông tư này:

Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này hướng dẫn việc góp vốn, mua cổ phần tại các doanh nghiệp Việt Nam, trừ hình thức mua cổ phần trong các công ty đại chúng niêm yết và công ty đại chúng chưa niêm yết, và các hoạt động đầu tư trực tiếp theo Luật Doanh nghiệp như thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, đầu tư thực thông qua việc sáp nhập, mua lại doanh nghiệp.

Đối tượng điều chỉnh: Thông tư áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài được định nghĩa là tổ chức và cá nhân nước ngoài, cụ thể là:

- Tổ chức thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài và chi nhánh của các tổ chức này tại nước ngoài và tại Việt Nam;

- Tổ chức thàh lập và hoạt động ở Việt Nam có tỷ lệ tham gia góp vốn của bên nước ngoài trên 49%;

- Quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán có tỷ lệ tham gia góp vốn của bên nước ngoài trên 49%;

- Cá nhân nước ngoài là người không mang quốc tịch Việt Nam, cư trú tại nước ngoài hoặc tại Việt Nam.

Điều kiện tham gia góp vốn mua cổ phần: Nhà đầu tư nước ngoài muốn tham gia góp vốn mua cổ phần tại doanh nghiệp Việt Nam phải mở tài khoản vốn đầu tư tại ngân hàng thương mại Việt Nam để thực hiện các giao dịch mua bán, cổ phần, chuyển nhượng vốn góp,... và các tài liệu khác như Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (áp dụng cho tổ chức) hoặc lý lịch tư pháp và bản sao hợp lệ hộ chiếu còn giá trị (áp dụng cho cá nhân).

Các hình thức góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp Việt Nam: Nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và công ty cổ phần. Đặc biệt, nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia dưới hình thức mua lại phần vốn điều lệ, quyền góp vốn đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn và mua lại cổ phần với công ty cổ phần.

Thực hiện góp vốn mua cổ phần: Có hai hình thức góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm hình thức đấu giá đấu thầu và thỏa thuận trực tiếp.

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua lại phần vốn góp của thành viên góp vốn, cổ phần của cổ đông, thì có thể thực hiện trên cơ sở thỏa thuận với bên chuyển nhượng, nhưng giá bán không được thấp hơn giá bán cho nhà đầu tư trong nước ở cùng thời điểm.

Trách nhiệm của nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam sau khi hoàn thành góp vốn, mua cổ phần: Trường hợp việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có liên quan đến chuyển đổi hình thức sở hữu và loại hình của doanh nghiệp Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam nhận vốn góp, bán cổ phần phải thực thủ tục điều chỉnh chứng nhận đầu tư, chứng nhận đăng ký kinh doanh và các nghĩa vụ về thuế liên quan.

Hiệu lực thi hành: Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 21/10/2010.

Ghi chú: Quy định về Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua lại cổ phần của Công ty trong nước.

Hỏi đáp khác

Theo NĐ 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Thủ Tướng Chính phủ thì Chi phí môi giới, giao dịch, tiếp khách, tiếp thị, xúc tiến thương mại...

Theo NĐ 199 “Đối với các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ, công ty nhà nước phải hạch toán toàn bộ chênh lệch tỷ giá phát sinh của số dư nợ phải trả vào chi phí kinh doanh...

Trường hợp công ty giảm giá bán hàng khi khách hàng nhận hàng hoá trước thời hạn quy định trong hợp đồng và trong trường hợp hàng bán không đạt chất lượng...

Về việc ghi nhận “Nợ phải thu góp vốn điều lệ”...

Xử lý chênh lệch do đánh giá lại giá trị đầu tư của công ty mẹ vào công ty con khi hợp nhất báo cáo tài chính của tập đoàn như thế nào?

Theo NĐ199/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004, tại phần đ, điểm 1, điều 27, mục 4 về phân phối lợi nhuận có ghi: Số còn lại sau khi lập các quỹ quy định tại điểm a, b, c, d ...

Tôi nghe nói khoản kinh phí do doanh nghiệp nộp lên Tổng công ty được Tổng công ty hạch toán như một khoản doanh thu của Tổng công ty có đúng không? Cụ thể qui định như thế nào?

Sau khi nghiên cứu câu hỏi và trả lời của câu số 04 trang web của AVICO về ghi nhận "Nợ phải thu vốn góp điều lệ”...

Công ty TNHH tăng vốn điều lệ 2 tỷ đồng (đã có giấy phép kinh doanh và hạn nộp vốn góp là 31/10/2006). Nhưng đến nay thành viên mới chỉ góp 1 tỷ...

Một Công ty 100% vốn nước ngoài có vốn góp điều lệ còn thiếu. Trong đó, phần góp còn thiếu đó là của ông Tổng Giám đốc đang điều hành công ty tại Việt Nam...

  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
------------------------------------------
Commit Our Best
 
.
 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AVICO

Tel: 0243 7938 368, Fax: 0243 7938 368
© 2011 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Kiểm toán AVICO