Hãng chuyên ngành Kiểm toán - Kế toán - Tài chính - Tư vấn thuế - Định giá, Với khách hàng: Thái độ vui vẻ - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thông tin bảo mật - Hợp tác lâu dài; Với cộng sự: Môi trường năng động - Tôn trọng khác biệt - Phát triển tài năng - Chia sẻ thành công

 
Công ty cổ phần có 51% là vốn Nhà nước. Công ty tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ lên 12 tỷ, không phát hành ra bên ngoài. Các cổ đông khác đã góp đủ...

Câu hỏi:
Công ty cổ phần có 51% là vốn Nhà nước. Công ty tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ lên 12 tỷ, không phát hành ra bên ngoài. Các cổ đông khác đã góp đủ, còn thiếu phần vốn của Nhà nước. Đại diện vốn Nhà nước yêu cầu lấy từ Quỹ đầu tư phát triển (TK 414), tuy nhiên các cổ đông khác không đồng ý vì Quỹ đầu tư phát triển là sở hữu chung không phải là phần vốn của Nhà nước. Xin hỏi hướng giải quyết có thể lấy thuế TNDN để bổ sung không? Nếu không góp đủ vốn cổ phần, chi phí lãi vay tương ứng không được chấp nhận là chi phí hợp lý, các cổ đông phản đối điều này.

Trả lời:
Vấn đề bạn hỏi thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Nhà nước là đại diện chủ sở hữu vốn tại doanh nghiệp bạn nêu. Chúng tôi nhất trí với quan điểm không thể lấy từ nguồn quỹ đầu tư phát triển để hạch toán tăng phần vốn phải đóng góp của Nhà nước vì quỹ này thuộc sở hữu chung của các cổ đông. Đồng thời cũng không thể lấy phần thuế TNDN mà doanh nghiệp sẽ phải nộp vào Ngân sách Nhà nước để khấu trừ cho phần vốn Nhà nước phải góp vào doanh nghiệp. Phần chi phí lãi vay tương ứng với phần vốn chưa góp đủ của Nhà nước cũng không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Vấn đề này phải được cơ quan Nhà nước là đại diện chủ sở hữu vốn tiến hành xử lý theo quy định tại quy chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước và phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Ghi chú: Vốn góp của Nhà nước còn thiếu.

Hỏi đáp khác

Theo NĐ 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Thủ Tướng Chính phủ thì Chi phí môi giới, giao dịch, tiếp khách, tiếp thị, xúc tiến thương mại...

Theo NĐ 199 “Đối với các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ, công ty nhà nước phải hạch toán toàn bộ chênh lệch tỷ giá phát sinh của số dư nợ phải trả vào chi phí kinh doanh...

Trường hợp công ty giảm giá bán hàng khi khách hàng nhận hàng hoá trước thời hạn quy định trong hợp đồng và trong trường hợp hàng bán không đạt chất lượng...

Về việc ghi nhận “Nợ phải thu góp vốn điều lệ”...

Xử lý chênh lệch do đánh giá lại giá trị đầu tư của công ty mẹ vào công ty con khi hợp nhất báo cáo tài chính của tập đoàn như thế nào?

Theo NĐ199/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004, tại phần đ, điểm 1, điều 27, mục 4 về phân phối lợi nhuận có ghi: Số còn lại sau khi lập các quỹ quy định tại điểm a, b, c, d ...

Tôi nghe nói khoản kinh phí do doanh nghiệp nộp lên Tổng công ty được Tổng công ty hạch toán như một khoản doanh thu của Tổng công ty có đúng không? Cụ thể qui định như thế nào?

Sau khi nghiên cứu câu hỏi và trả lời của câu số 04 trang web của AVICO về ghi nhận "Nợ phải thu vốn góp điều lệ”...

Công ty TNHH tăng vốn điều lệ 2 tỷ đồng (đã có giấy phép kinh doanh và hạn nộp vốn góp là 31/10/2006). Nhưng đến nay thành viên mới chỉ góp 1 tỷ...

Một Công ty 100% vốn nước ngoài có vốn góp điều lệ còn thiếu. Trong đó, phần góp còn thiếu đó là của ông Tổng Giám đốc đang điều hành công ty tại Việt Nam...

  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
------------------------------------------
Commit Our Best
 
.
 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AVICO

Tel: 0243 7938 368, Fax: 0243 7938 368
© 2011 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Kiểm toán AVICO