Hãng chuyên ngành Kiểm toán - Kế toán - Tài chính - Tư vấn thuế - Định giá, Với khách hàng: Thái độ vui vẻ - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thông tin bảo mật - Hợp tác lâu dài; Với cộng sự: Môi trường năng động - Tôn trọng khác biệt - Phát triển tài năng - Chia sẻ thành công

 
Công ty A là công ty con của công ty B, theo tiến độ góp vốn thì công ty B chưa góp đủ vốn vào công ty A nhưng công ty B lại có những khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn vào công ty A...

Câu hỏi:
Công ty A là công ty con của công ty B, theo tiến độ góp vốn thì công ty B chưa góp đủ vốn vào công ty A nhưng công ty B lại có những khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn vào công ty A. Như thế có xảy ra vấn đề gì không?

Trả lời:
Những rủi ro phát sinh khi chưa góp đủ vốn có thể phát sinh như sau:

1- Lãi vay trong trường hợp góp vốn không đủ sẽ bị loại trừ chi phí khi xác định nghĩa vụ thuế TNDN phải nộp tại công ty A.

2- Tùy theo loại hình công ty (Công ty cổ phần hay công ty TNHH) và Điều lệ công ty sẽ phát sinh rủi ro tranh chấp nội bộ giữa các thành viên góp vốn/ hoặc các cổ đông góp vốn. Vì nếu không góp đủ thì các bên (thành viên/ cổ đông) còn lại có thể dựa vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty để giành quyền góp số vốn mà công ty B chưa góp, lúc đó có thể quyền kiểm soát công ty A của công ty B sẽ thay đổi.

3- Sẽ không được chia lãi theo tỷ lệ vốn góp đăng ký mà chỉ được hưởng lợi nhuận/ hoặc cổ tức theo tỷ lệ vốn góp thực tế.

Nếu tự quyết định chia theo tỷ lệ vốn góp đăng ký sẽ phát sinh tranh chấp, các cổ đông, thành viên góp vốn khác có quyền đòi lại phần chia lợi nhuận/ cổ tức nhận thừa.

4- Quyền biểu quyết thực tế theo vốn góp thực tế do vậy cũng dễ gây ngộ nhận và phát sinh tranh chấp với các cổ đông/ thành viên góp vốn khác.

5- Trong trường hợp có sự thừa nhận của các thành viên góp vốn khác, cổ đông khác, điều đó có nghĩa là công ty B nợ công ty A đúng số tiền mà công ty B chưa góp vốn vào công ty A. Trường hợp này có thể phát sinh các khoản lãi trên nợ phải trả hoặc phát sinh tranh chấp từ các cổ đông, thành viên góp vốn khác yêu cầu công ty B phải trả lợi ích phát sinh từ khoản nợ trên, vì lý do thiếu nguồn vốn trên có thể làm cho công ty mất đi các cơ hội làm ăn kinh doanh và phát triển.

6- Sau khi phát sinh tranh chấp hoặc các nghĩa vụ thanh toán hoặc nợ đối với bên ngoài, thì công ty B vẫn phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số vốn đã đăng ký góp vốn, mặc dù thực tế chưa góp đủ.

7- Các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn của công ty B vào công ty A nếu sinh lợi (tức có lợi tức đem về cho công ty B) thì có khả năng phát sinh tranh chấp nội bộ giữa thành viên góp vốn/ cổ đông (công ty B) với các thành viên góp vốn/ cổ đông khác, vì về nguyên tắc công ty B phải thực hiện nghĩa vụ góp đầy đủ vốn trước, đằng này chưa góp đủ vốn, nhưng lại sử dụng nguồn tài sản thay vì góp cho đủ vốn lại đem đi đầu tư dưới hình thức ngắn hạn hay dài hạn để thu lại lợi nhuận cho công ty B và nâng khả năng hoàn trả lại các nguồn đầu tư (ngắn hạn, dài hạn). Thay vì rút vốn khi đã góp vốn.

8- Phát sinh phạt hành chính liên quan đến việc góp vốn với các cơ quan chức năng nhà nước.

9- Phát sinh các khó khăn trong các thủ tục hành chính liên quan đăng ký kinh doanh như bổ sung ngành nghề, bổ sung vốn, … thay đổi các nội dung đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố.

Trên đây là một số rủi ro, tranh chấp có thể phát sinh. Đề nghị Bạn xem lại một cách cụ thể về loại hình Doanh nghiệp của công ty A, B. Điều lệ công ty A và B, các thỏa thuận đặc biệt nếu có giữa các thành viên góp vốn/ hoặc các cổ đông, tham chiếu Luật Doanh Nghiệp và các pháp luật liên quan để có các xác định cụ thể những vấn đề có thể xảy ra với công ty A, B theo như câu hỏi.

Ghi chú: Vốn góp còn thiếu.

Hỏi đáp khác

Theo NĐ 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Thủ Tướng Chính phủ thì Chi phí môi giới, giao dịch, tiếp khách, tiếp thị, xúc tiến thương mại...

Theo NĐ 199 “Đối với các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ, công ty nhà nước phải hạch toán toàn bộ chênh lệch tỷ giá phát sinh của số dư nợ phải trả vào chi phí kinh doanh...

Trường hợp công ty giảm giá bán hàng khi khách hàng nhận hàng hoá trước thời hạn quy định trong hợp đồng và trong trường hợp hàng bán không đạt chất lượng...

Về việc ghi nhận “Nợ phải thu góp vốn điều lệ”...

Xử lý chênh lệch do đánh giá lại giá trị đầu tư của công ty mẹ vào công ty con khi hợp nhất báo cáo tài chính của tập đoàn như thế nào?

Theo NĐ199/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004, tại phần đ, điểm 1, điều 27, mục 4 về phân phối lợi nhuận có ghi: Số còn lại sau khi lập các quỹ quy định tại điểm a, b, c, d ...

Tôi nghe nói khoản kinh phí do doanh nghiệp nộp lên Tổng công ty được Tổng công ty hạch toán như một khoản doanh thu của Tổng công ty có đúng không? Cụ thể qui định như thế nào?

Sau khi nghiên cứu câu hỏi và trả lời của câu số 04 trang web của AVICO về ghi nhận "Nợ phải thu vốn góp điều lệ”...

Công ty TNHH tăng vốn điều lệ 2 tỷ đồng (đã có giấy phép kinh doanh và hạn nộp vốn góp là 31/10/2006). Nhưng đến nay thành viên mới chỉ góp 1 tỷ...

Một Công ty 100% vốn nước ngoài có vốn góp điều lệ còn thiếu. Trong đó, phần góp còn thiếu đó là của ông Tổng Giám đốc đang điều hành công ty tại Việt Nam...

  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
------------------------------------------
Commit Our Best
 
.
 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AVICO

Tel: 0243 7938 368, Fax: 0243 7938 368
© 2011 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Kiểm toán AVICO