Hãng chuyên ngành Kiểm toán - Kế toán - Tài chính - Tư vấn thuế - Định giá, Với khách hàng: Thái độ vui vẻ - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thông tin bảo mật - Hợp tác lâu dài; Với cộng sự: Môi trường năng động - Tôn trọng khác biệt - Phát triển tài năng - Chia sẻ thành công

 
Xử phạt vi phạm hành chính đối với Kiểm toán viên Nguyễn Diệu Trang và Kiểm toán viên Tô Đình Hoài

     Ngày 5/1/2012, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành các Quyết  định số 11/QĐ-UBCK và 12/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Kiểm toán viên Nguyễn Diệu Trang (Chứng chỉ kiểm toán viên số 0938/KTV) của Công ty TNHH Dịch vụ tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) và Kiểm toán viên Tô Đình Hoài (Chứng chỉ Kiểm toán viên số 1174/KTV) của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội) cụ thể như sau:

      1. Tại Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của CtyCP Quản lý Quỹ Đầu tư Hapaco do Kiểm toán viên Nguyễn Diệu Trang của Công ty TNHH Dịch vụ tài chính Kế toán và Kiểm toán lập đã không ghi ý  kiến về các sai phạm của CtyCP Quản lý Quỹ Đầu tư Hapaco trong việc không trình bày về khoản đầu tư vượt vốn chủ sở hữu do vay để đầu tư tài chính, theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Quyết định 89/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 24/10/2007 ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán (Quyết định 89/2007/QĐ-BTC); sau khi phát hành báo cáo kiểm toán, các sai phạm nêu trên cũng không được thông báo cho UBCKNN theo quy định tại Khoản 4 Điều 13 Quyết định 89/2007/QĐ-BTC, vi phạm Điểm a Khoản 1 Điều 12 Quyết định 89/2007/QĐ-BTC.

      2. Tại Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của CtyCP Quản lý Quỹ SGI do Kiểm toán viên Tô Đình Hoài của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà  Nội lập đã không ghi ý kiến về các sai phạm của CtyCP Quản lý Quỹ SGI trong việc cho các bên liên quan vay tiền và chưa tách bạch tài sản của nhà đầu tư ủy thác và tài sản của Công ty, theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Quyết định 89/2007/QĐ-BTC; sau khi phát hành báo cáo kiểm toán, các sai phạm nêu trên cũng không được thông báo cho UBCKNN theo quy định tại Khoản 4 Điều 13 Quyết định 89/2007/QĐ-BTC, vi phạm Điểm a Khoản 1 Điều 12 Quyết định 89/2007/QĐ-BTC.

      Xét tính chất và mức độ vi phạm, UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính đối với Kiểm toán viên Nguyễn Diệu Trang (Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ tài chính Kế toán và Kiểm toán) và Kiểm toán viên Tô Đình Hoài (Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội) như sau:

      1. Hình thức phạt chính: Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) đối với mỗi kiểm toán viên trên theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 35 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định 85/2010/NĐ-CP);

      2. Hình thức phạt bổ sung: Đình chỉ có thời hạn tư cách được chấp thuận của mỗi kiểm toán viên nêu trên theo quy định tại Khoản 4 Điều 35 Nghị  định 85/2010/NĐ-CP.           

Quyết  định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tin tức khác

Những điều cần chú ý khi kiểm toán BCTC trong điều kiện kinh tế khủng hoảng

Chất lượng báo cáo kiểm toán và trách nhiệm của kiểm toán viên hành nghề

Vụ việc DVD: Trách nhiệm của công ty kiểm toán đến đâu?

Kiểm soát chặt chẽ chi tiêu công để kiềm chế lạm phát và vai trò của Kiểm toán nhà nước

Nâng cao năng lực kiểm toán và tổ chức bộ máy Kiểm toán Nhà nước

Kiểm toán viên Việt Nam trong điều kiện hội nhập và phát triển thực trạng và giải pháp

Bàn về tính chuyên nghiệp của kiểm toán viên Nhà nước

Những thách thức và giải pháp cho việc nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán trong điều kiện hội nhập

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý hơn 17 nghìn tỷ đồng

Kết quả kiểm toán 2010: 3 tổng công ty thua lỗ gần 1.150 tỷ đồng

  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
------------------------------------------
Commit Our Best
 
.
 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AVICO
Tầng 6, tòa nhà HLT, số 23, ngách 37/2, ngõ 37 phố Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Tel: 043 7938 368, Fax: 043 7938 336, MSDN: 0105363716
© 2011 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Kiểm toán AVICO