Hãng chuyên ngành Kiểm toán - Kế toán - Tài chính - Tư vấn thuế - Định giá, Với khách hàng: Thái độ vui vẻ - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thông tin bảo mật - Hợp tác lâu dài; Với cộng sự: Môi trường năng động - Tôn trọng khác biệt - Phát triển tài năng - Chia sẻ thành công

 
Cần biết về quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Tổng cục Thuế đang soạn thảo văn bản hướng dẫn sửa đổi một số quy định theo hướng thuận tiện hơn cho việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009.

Tổng cục Thuế đang soạn thảo văn bản hướng dẫn sửa đổi một số quy định theo hướng thuận tiện hơn cho việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009, đặc biệt với trường hợp người làm công ăn lương có nhiều nguồn thu nhập.

Theo đó, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ở hai nơi thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý đơn vị chi trả thu nhập mà cá nhân đăng ký giảm trừ gia cảnh và có ký hợp đồng lao động trên ba tháng. Nếu có thu nhập từ tiền lương, tiền công ở hai nơi nhưng không đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc thì nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế quản lý cơ quan chi trả thu nhập mà cá nhân đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bản thân.

 Trường hợp kinh doanh hoặc có nhà cho thuê ở nhiều nơi thì nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế mà cá nhân có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc. Cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh thì nộp hồ sơ tại cơ quan thuế nơi cá nhân kinh doanh.

 Nếu vừa có thu nhập từ tiền công, tiền lương vừa có nhà cho thuê mà đã đăng ký giảm trừ cho bản thân và người phụ thuộc tại cơ quan chi trả thì khi tính thuế đối với hoạt động cho thuê nhà không tính giảm trừ gia cảnh thì căn cứ vào biểu tỉ lệ xác định thu nhập chịu thuế và áp vào biểu thuế lũy tiến từng phần để xác định số thuế thu nhập cá nhân cho thuê nhà phải nộp.

 Cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba tháng mà có nhu cầu quyết toán thuế để hoàn tiền thuế đã bị khấu trừ thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

 Tổng cục Thuế cũng hướng dẫn việc cấp mã số thuế với trường hợp trùng chứng minh nhân dân. Cụ thể đối với trường hợp trùng chứng minh nhân dân mà cá nhân chưa cấp mã số thuế thì thực hiện cấp ngay và ghi đuôi số phụ theo mã của cục hoặc chi cục thuế.

Theo Tuổi trẻ

 

Tin tức khác

  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
------------------------------------------
Commit Our Best
 
.
 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AVICO

Tel: 0243 7938 368, Fax: 0243 7938 368
© 2011 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Kiểm toán AVICO