Hãng chuyên ngành Kiểm toán - Kế toán - Tài chính - Tư vấn thuế - Định giá, Với khách hàng: Thái độ vui vẻ - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thông tin bảo mật - Hợp tác lâu dài; Với cộng sự: Môi trường năng động - Tôn trọng khác biệt - Phát triển tài năng - Chia sẻ thành công

 
3650 hình ảnh đi cùng năm tháng

3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (57), Cười 24H, tranh vui, anh vui, tranh vui hai huoc, tranh vui 28+, tranh vui 24h, anh vui 24h, bao, cuoi 24h.com.vn, cuoi vo bung, cuoi be bung, di cung nam thang

Cà phê tình yêu đầu năm.

3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (57), Cười 24H, tranh vui, anh vui, tranh vui hai huoc, tranh vui 28+, tranh vui 24h, anh vui 24h, bao, cuoi 24h.com.vn, cuoi vo bung, cuoi be bung, di cung nam thang

Đầu óc "trong sáng ngoài tối".

3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (57), Cười 24H, tranh vui, anh vui, tranh vui hai huoc, tranh vui 28+, tranh vui 24h, anh vui 24h, bao, cuoi 24h.com.vn, cuoi vo bung, cuoi be bung, di cung nam thang

Tranh cãi về việc Tết ta - Tết tây.

3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (57), Cười 24H, tranh vui, anh vui, tranh vui hai huoc, tranh vui 28+, tranh vui 24h, anh vui 24h, bao, cuoi 24h.com.vn, cuoi vo bung, cuoi be bung, di cung nam thang

Bản năng sinh hỗ trợ bản năng sát.

3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (57), Cười 24H, tranh vui, anh vui, tranh vui hai huoc, tranh vui 28+, tranh vui 24h, anh vui 24h, bao, cuoi 24h.com.vn, cuoi vo bung, cuoi be bung, di cung nam thang

Về hưu.

3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (57), Cười 24H, tranh vui, anh vui, tranh vui hai huoc, tranh vui 28+, tranh vui 24h, anh vui 24h, bao, cuoi 24h.com.vn, cuoi vo bung, cuoi be bung, di cung nam thang

Sang năm họ phát triển lò mổ mới đau chứ.

3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (57), Cười 24H, tranh vui, anh vui, tranh vui hai huoc, tranh vui 28+, tranh vui 24h, anh vui 24h, bao, cuoi 24h.com.vn, cuoi vo bung, cuoi be bung, di cung nam thang

Đặc sản đặc sệt.

3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (57), Cười 24H, tranh vui, anh vui, tranh vui hai huoc, tranh vui 28+, tranh vui 24h, anh vui 24h, bao, cuoi 24h.com.vn, cuoi vo bung, cuoi be bung, di cung nam thang

Nói luôn cho nó vuông.

3650 hình ảnh đi cùng năm tháng (57), Cười 24H, tranh vui, anh vui, tranh vui hai huoc, tranh vui 28+, tranh vui 24h, anh vui 24h, bao, cuoi 24h.com.vn, cuoi vo bung, cuoi be bung, di cung nam thang

Alô! Người ở đừng về...

Jap Tiên Sinh

Tin tức khác :

  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
------------------------------------------
Commit Our Best
 
.
 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AVICO

Tel: 0243 7938 368, Fax: 0243 7938 368
© 2011 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Kiểm toán AVICO