Hãng chuyên ngành Kiểm toán - Kế toán - Tài chính - Tư vấn thuế - Định giá, Với khách hàng: Thái độ vui vẻ - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thông tin bảo mật - Hợp tác lâu dài; Với cộng sự: Môi trường năng động - Tôn trọng khác biệt - Phát triển tài năng - Chia sẻ thành công

 
Đừng có đùa kẻo mà thành đầu rùa

Đừng có đùa kẻo mà thành đầu rùa, Tranh vui, Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, anh viet nam, tranh vui viet nam, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h, cuoi 24h.com.vn

Đừng có đùa... và khinh chiếc xe đẳng cấp này.

Đừng có đùa kẻo mà thành đầu rùa, Tranh vui, Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, anh viet nam, tranh vui viet nam, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h, cuoi 24h.com.vn

Đừng có đùa... và léng phéng chọc giận chị nhé.

Đừng có đùa kẻo mà thành đầu rùa, Tranh vui, Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, anh viet nam, tranh vui viet nam, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h, cuoi 24h.com.vn

Đừng có đùa... với anh.

Đừng có đùa kẻo mà thành đầu rùa, Tranh vui, Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, anh viet nam, tranh vui viet nam, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h, cuoi 24h.com.vn

Đừng có đùa... với chị em, kẻo đêm về mất ngủ.

Đừng có đùa kẻo mà thành đầu rùa, Tranh vui, Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, anh viet nam, tranh vui viet nam, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h, cuoi 24h.com.vn

Đừng có đùa... với anh, một khi đã bí thì đi gì cũng ok.

Đừng có đùa kẻo mà thành đầu rùa, Tranh vui, Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, anh viet nam, tranh vui viet nam, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h, cuoi 24h.com.vn

Đừng có đùa... với những tài năng thiên bẩm thế này.

Đừng có đùa kẻo mà thành đầu rùa, Tranh vui, Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, anh viet nam, tranh vui viet nam, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h, cuoi 24h.com.vn

 

Tin tức khác :

  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
------------------------------------------
Commit Our Best
 
.
 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AVICO

Tel: 0243 7938 368, Fax: 0243 7938 368
© 2011 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Kiểm toán AVICO