Hãng chuyên ngành Kiểm toán - Kế toán - Tài chính - Tư vấn thuế - Định giá, Với khách hàng: Thái độ vui vẻ - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thông tin bảo mật - Hợp tác lâu dài; Với cộng sự: Môi trường năng động - Tôn trọng khác biệt - Phát triển tài năng - Chia sẻ thành công

 
Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm

Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm, Tranh vui, Cười 24H, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h, cuoi 24h.com.vn, cuoi 24

Tỉnh dậy có khi đi diễn xiếc được đấy.

Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm, Tranh vui, Cười 24H, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h, cuoi 24h.com.vn, cuoi 24

Mắt mở mắt nhắm khi dậy lại hỏi "ta là ai?".

Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm, Tranh vui, Cười 24H, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h, cuoi 24h.com.vn, cuoi 24

Trời rét mà ở trong cái bọc này thì hết ý rồi còn gì.

Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm, Tranh vui, Cười 24H, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h, cuoi 24h.com.vn, cuoi 24

Có thêm 100 cái cốc nữa mình cũng không làm rơi.

Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm, Tranh vui, Cười 24H, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h, cuoi 24h.com.vn, cuoi 24

Cười trên nỗi đau của người khác.

Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm, Tranh vui, Cười 24H, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h, cuoi 24h.com.vn, cuoi 24

Ngủ với em này thảo nào say thế.

Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm, Tranh vui, Cười 24H, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h, cuoi 24h.com.vn, cuoi 24

Nghệ thuật xếp lon.

*
* *

Tin tức khác :

  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
------------------------------------------
Commit Our Best
 
.
 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AVICO

Tel: 0243 7938 368, Fax: 0243 7938 368
© 2011 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Kiểm toán AVICO